Voorziening vormen voor verwijdering asbestdaken?

voorziening vormen voor verwijdering asbestdaken

Om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest geldt per 1 januari 2024 een algeheel verbod op asbesthoudend materiaal als dakbedekking.

Een groot deel van de in Nederland aanwezige asbestdaken ligt op daken in de agrarische sector. De overheid stimuleert op diverse wijzen de sanering van asbestdaken, bijvoorbeeld door subsidies en investeringsaftrek.

Indien het asbestdak verwijderd wordt, zal ook een nieuw dak aangebracht moeten worden. De totale kosten bedragen daardoor meer dan enkel de kosten van de asbestverwijdering. Wat zijn de fiscale consequenties?

Is het mogelijk om een voorziening te vormen voor het verwijderen van asbestdaken?

Onderhoud of verbetering

Indien kosten worden gemaakt voor werkzaamheden aan een bedrijfsmiddel met het oog op de instandhouding van het betreffende bedrijfsmiddel, wordt gesproken van onderhoudsuitgaven. Deze uitgaven kunnen jaarlijks direct als kosten ten laste van de winst worden gebracht.

Indien er echter sprake is van verbetering van het bedrijfsmiddel, dan geldt een activeringsplicht en kunnen de uitgaven niet ineens als kosten ten laste van de winst worden gebracht. Bij verbetering worden wezenlijke veranderingen aangebracht aan het bedrijfsmiddel, waardoor het naar inrichting, aard of omvang wijzigingen ondergaat. De uitgaven voor verbetering leiden tot een hogere boekwaarde en worden over een reeks van jaren via de afschrijving ten laste van het resultaat gebracht. Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud en verbetering is niet altijd even duidelijk. In sommige gevallen is van beide sprake en moet een splitsing in de kosten worden aangebracht. Lees ook ‘Uitgaven voor onderhoud en verbetering van een bedrijfsmiddel’.

Indien het verwijderde dak vervangen wordt door een dak dat tevens zonnepanelen bevat, moet er een splitsing worden gemaakt in de uitgaven. Voor de kosten voor het aanbrengen van de verbetering (plaatsing zonnepanelen) geldt de activatieplicht. Er moet dan worden gekeken naar het verschil in kosten ten opzichte van de situatie waarin een vergelijkbaar dak als voorheen word geplaatst.

Vorming voorziening

De kosten voor de asbestsanering mag u in het jaar van de uitgaven ten laste van uw resultaat brengen. U mag op basis van offertes voor deze onderhoudskosten een voorziening vormen waarbij u in dit jaar een kostenpost mag opnemen voor het huidige jaar en de eerdere jaren.

De volgende jaren wordt er jaarlijks een gedeelte van de winst als kosten aan deze voorziening toegevoegd. Bij het daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden verrekent u de feitelijke kosten boekhoudkundig met de voorziening. Dit heeft als resultaat dat de kosten al in eerdere jaren ten laste van de winst komen, waardoor u uw winst verlaagt met een belastingvoordeel als gevolg.

U kunt dus in 2017 reeds een fiscale aftrekpost opvoeren, zonder dat u daadwerkelijk kosten hebt gemaakt. Om een voorziening voor asbestsanering op daken te vormen, dient u te voldoen aan de drie criteria van het Baksteenarrest.

De Belastingdienst heeft aangegeven in beginsel akkoord te kunnen gaan met het vormen van een voorziening voor de kosten van asbestverwijdering. Zeker als u de beschikking hebt over een offerte , een financieringsplan , een plan waaruit blijkt welk deel van het dak zal moeten worden gesaneerd en wanneer dit gepland staat.

U dient tevens het bedrag van de post te kunnen schatten. Indien u subsidie ontvangt, in het kader van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken, dient u hiermee rekening te houden bij het bepalen van de kosten. De  (te) ontvangen subsidiegelden dient u in aftrek te brengen op de te verwachten kosten voor het verwijderen van de asbestdaken.

Voorbeeld:
Een boer heeft in 1980 een stal laten bouwen en deze is sindsdien in gebruik in zijn bedrijf. Op het dak zit ca. 400 m2 asbest. In verband met zijn voorgenomen bedrijfsbeëindiging in het jaar 2020 wil hij het asbest dan saneren. Inmiddels heeft hij de beschikking over een offerte waaruit blijkt dat de kosten daarvan € 20.000 bedragen . Hij komt in aanmerking voor een subsidie van € 4,50 per m 2(€ 1.800). Dit subsidiebedrag dient hij in mindering te brengen op het kostentotaal. Daarnaast mogen alleen de kosten in het tijdvak 1980-2017 in de voorziening worden opgenomen. Hij kan uiterlijk eind 2017 een voorziening vormen van € 17.290 (38/40e van € 18.200). Indien hij in 2017 een belastbaar inkomen heeft van stel € 50.000 levert hem dat over 2017 al een belastingbesparing op van ca. € 7.000.

Bespreek de mogelijkheden

Door gebruik te maken van een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken kan de winst van het betreffende jaar flink worden gedrukt. Er dient wel aan alle voorwaarden voldaan te worden. De adviseurs van acconavm zijn graag bereid de mogelijkheden met u door te nemen. Neem contact op met uw accountmanager of maak gebruik van onderstaand adviesformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht