Voorstel toekomstbestendige ledenfinanciering FrieslandCampina

FrieslandCampina leveringscertificaten

FrieslandCampina presenteerde in april 2021 een nieuw voorstel voor een toekomstbestendige ledenfinanciering. FrieslandCampina staat voor drie belangrijke uitdagingen waaruit dit nieuwe voorstel voor de ledenfinanciering voortkomt. Ik vertel u graag wat dit voorstel inhoudt en wat dit voor u betekent.

Het voorstel voor toekomstbestendige ledenfinanciering moet:

  • de (toekomstige) verhandelbaarheid van ledenobligaties-vrij verzekeren;
  • de scheefgroei van ingebracht kapitaal verminderen; en
  • de kwaliteit van het eigen vermogen van FrieslandCampina verbeteren.

Leveringscertificaten en ledenobligaties

In het voorstel wordt de ledenfinanciering gekoppeld aan de melkleverantie, via de uitgifte van leveringscertificaten. Leveringscertificaten vertegenwoordigen een waarde van acht euro per honderd kilogram melk. In tegenstelling tot de ledenobligaties wordt er over leveringscertificaten geen rente vergoed. Leden kunnen leveringscertificaten verkrijgen door eenmalig de reeds aanwezige ledenobligaties-vast en -vrij of bestaande ledencertificaten in te wisselen.

Bij onvoldoende ledenobligaties is het mogelijk om deze door middel van een financiering bij FrieslandCampina te verkrijgen. Over deze financiering bent u naar verwachting een rentepercentage tussen de 1,7 en 2,1 procent verschuldigd. De looptijd betreft maximaal tien jaar.

De leveringsbewijzen worden toegekend op basis van de referentieperiode. Beschikt u over meer ledencertificaten, ledenobligaties -vast of -vrij dan nodig is om uw melk te leveren aan FrieslandCampina? Dan behoudt u deze obligaties in de huidige vorm. FrieslandCampina blijft een rente vergoeden over de ledenobligaties.

Omzetting huidige ledencertificaten is belast

De omzetting van ledencertificaten naar leveringscertificaten is belast. Administratief gezien worden de ledencertificaten eerst omgezet in ledenobligaties-vast en vervolgens ingewisseld voor leveringscertificaten.

De omzetting van ledencertificaten kan tot een hogere belastingdruk leiden wanneer de ledencertificaten voor minder dan vijftig euro per stuk op de balans staan. De invoering van de leveringscertificaten staat gepland voor 1 januari 2022. Indien u ledencertificaten hebt, kunt u zelf bepalen in welk jaar u de winst tot uiting laat komen.

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden tot het vormen van een herinvesteringsreserve wanneer de ledencertificaten worden verkocht en/of worden omgezet naar leveringscertificaten. Hebt u nog ledencertificaten? Overleg dan met uw acconavm bedrijfskundig adviseur over de fiscale gevolgen voor u en uw bedrijf.

Gevolgen bedrijfsoverdracht

Tot op heden was een bedrijfsoverdracht de methode om opgebouwd vermogen (ledenobligaties-vast) uit de coöperatie te onttrekken. Zo werd het bijvoorbeeld gebruikt als pensioen voor de overdragers. De ledenobligaties-vast kwamen daardoor terecht bij de niet-leverende leden. Met het invoeren van de leveringscertificaten wordt deze mogelijkheid in sommige gevallen afgenomen en dient een leverend lid verplicht vermogen – in verhouding staand tot de levering van melk in kilo’s – in de coöperatie te brengen.
Dit heeft als gevolg dat er in sommige situaties gezocht dient te worden naar andere methodes om de overdragers in hun pensioen/liquiditeit te voorzien.

Draagt u uw bedrijf over aan een ondernemer die onvoldoende financiële middelen heeft om het aantal benodigde leveringscertificaten te verkrijgen? Hiervoor wordt een speciale regeling in het leven geroepen, die afhankelijk is van wanneer de bedrijfsoverdracht plaatsvindt. De coöperatie bekijkt ook of bedrijven waarbij een bedrijfsovername vóór 1 januari 2022 plaatsvindt (of reeds heeft plaatsgevonden) alsnog in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsovernameregeling.

Gevolgen (forse) stijging/daling melklevering

De referentieperiode (oktober 2020 t/m september 2021) wordt gebruikt om te bepalen hoeveel leveringscertificaten u nodig hebt. Mocht u in de toekomst (fors) meer melk willen leveren aan FrieslandCampina, dan heeft u meer leveringscertificaten nodig. Deze leveringscertificaten schaft u aan op een interne markt.

Mocht er in de markt een onbalans ontstaan in vraag en aanbod van leveringscertificaten, dan is het verhogen van de norm van acht euro per honderd kilogram melk een mogelijke optie, aldus FrieslandCampina.

In de huidige plannen is het niet mogelijk om bij een stijging van te leveren kilogrammen melk leveringscertificaten bij te kopen middels eventuele overgebleven ledenobligaties. De inwisseling van ledencertificaten, ledenobligaties-vast en/of -vrij gebeurt slechts eenmalig, bij ingaan van het voorstel (1 januari 2022). Het bijkopen van leveringscertificaten gaat na dat moment middels een storting, die wordt ingehouden op het melkgeld.

Wat betekent dit voor u?

We bekijken graag samen wat dit betekent voor uw situatie. Wat zijn de (fiscale) gevolgen van de invoering van de leveringscertificaten voor u en uw bedrijf? Welke keuzes maakt u met betrekking tot het inruilen van huidige obligaties en/of de financiering van leveringscertificaten? Past uw huidige melkfabriek nog bij uw bedrijf? Overleg met uw acconavm bedrijfskundig adviseur of zoek contact met een kantoor bij u in de buurt. Dan kijken we samen wat de beste strategie is voor u en uw bedrijf, met focus op de toekomst.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Anouk Houwers 2
Anouk Houwers (Junior bedrijfskundig adviseur)
Hebt u als agrarisch ondernemer in Oost-Nederland fiscale vraagstukken, behoefte aan financieel inzicht (begrotingen) of vragen over mest en grondgebruik? Welke agrarisch gerelateerde vraag u ook hebt, Anouk Houwers staat voor u klaar. Samen met haar collega-experts is ze graag van toegevoegde waarde en brengt ze u én uw onderneming verder, met focus op de toekomst.


<< terug naar overzicht