Voorschot voor de uitkering van betalingsrechten 2022

voorschot betalingsrechten

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde Opgave (GO)? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Het gaat om 270 euro per hectare met een betalingsrecht.

Van 7 t/m 28 juni 2022 krijgt u opnieuw de kans om een voorschot aan te vragen voor GLB-subsidies. Dit heeft het kabinet besloten vanwege de oorlog in Oekraïne en om hiermee liquiditeitsproblemen door de stijgende kosten voor onder andere veevoer, kunstmest, energie en arbeid (loonwerk) bij landbouwers te voorkomen. Deze aanvraagperiode geldt echter voor álle ondernemers.

Zo berekent u het voorschot

U vermenigvuldigt het aantal hectare in 2022 óf de geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2022 (de laagste van de twee) met 270 euro. Hebt u betalingsrechten overgenomen en is die overdracht nog niet door RVO verwerkt? Dan ontvangt u voor deze betalingsrechten geen voorschot.

Dit zijn de voorwaarden

  • U hebt de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling al aangevraagd in de GO.
  • U hebt betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond.
  • U hebt recht op een voorschot van ten minste 400 euro.
  • U hebt in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren (2020-2022) in totaal niet meer dan 20.000 euro aan de-minimissteun ontvangen.

Hoe zit het met de de-minimussteun?

De de-minimussteun is steun die u krijgt van de overheid:

  • Ontvangsten van Rijksoverheid, de provincies, gemeenten, waterschappen en andere subsidieverstrekkers.
  • Ontvangsten uit de regeling fosfaatreductieplan 2017. Sommige melkveehouders hebben namelijk nog na 2017 steun ontvangen.
  • Fictief rentevoordeel over de vervroegde uitbetaling betalingsrechten in 2020 en 2021.

Daarbij moet u een verklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer dan 20.000 euro hebt ontvangen aan de-minimussteun. Let op: deze drempel mag niet overschreden worden door het rentevoordeel dat het voorschot u oplevert.

Let op: fictief rentevoordeel

Normaliter ontvangt u GLB-subsidies pas in december. Het voorschot krijgt u al in juli. Dat betekent dat u een fictief financieel rentevoordeel hebt: 4 procent van het voorschot (tot het moment van uitbetalen). Dit rentevoordeel komt bovenop uw eerder ontvangen de-minimussteun. Samen moet dit dus onder de 20.000 euro blijven.

Nog één tip

Houd er in uw liquiditeitsprognose rekening mee dat u in december minder ontvangt als u het voorschot aanvraagt.

Wenst u ondersteuning?

Hebt u vragen over het voorschot, wilt u ondersteuning bij het invullen van uw aanvraag of kunnen wij u ondersteunen door samen te bekijken of het aanvragen van een voorschot passend voor u is? Neem contact op met uw adviseur of een kantoor bij u in de buurt. Samen zorgen we voor een succesvolle aanvraag.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Johannes de Boer
Johannes de Boer (Bedrijfskundig Adviseur)
Johannes de Boer startte in 2015 als stagiair accountancy bij accon■avm. Inmiddels adviseert hij ondernemers in de agrosector als bedrijfskundig adviseur, met name melkveehouders inclusief zelfzuivelaars & akkerbouwers. Van bedrijfsontwikkeling tot en met financieringsaanvragen en de koppeling met de dagelijkse administratie. Johannes ondersteunt hen waar dat kan. Anderen inspireren met innovatieve ideeën is waar hij energie van krijgt én het verschil maakt.


<< terug naar overzicht