Verpachting en belasting

1_A_alternatief 572x300

Verpachting aan partner of minderjarige kinderen, ongebruikelijke pacht aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn en de waardestijging van de gronden. Hoe zit het met de belastingheffing?

Als een particuliere eigenaar van landbouwgronden deze gronden verpacht, vindt er geen belastingheffing over de ontvangen pachttermijnen plaats. De landbouwgronden worden dan toegerekend aan Box 3 van de belastingplichtige. Het gevolg is dat er wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% van de waarde van de landbouwgronden.

Over dat rendement wordt 30% belasting betaald. Dit wordt de vermogensrendementsheffing van Box 3 genoemd. Het komt er op neer dat er 1,2% van de waarde van de landbouwgronden (30% van 4%) aan belasting wordt betaald. Deze belastingheffing is dus onafhankelijk van de werkelijk ontvangen pacht. De waarde van de landbouwgronden wordt voor deze berekening forfaitair bepaald. Ieder jaar stelt de Belastingdienst deze waarden vast. De waarden zijn afhankelijk van de ligging in een bepaald gebied. Bij verkoop van de landbouwgronden zijn, de gedurende de bezitsperiode opgetreden, waardestijgingen onbelast.

Partner of minderjarige kinderen

In het geval de verpachting plaatsvindt aan de partner of minderjarige kinderen die een onderneming drijven, dan vindt er geen belastingheffing meer plaats in Box 3 maar in Box 1.
Er is dan sprake van resultaat uit overige werkzaamheden (terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen). Het gevolg is dat er geen belastingheffing meer plaatsvindt over een forfaitair rendement van 4%, maar dat de werkelijk ontvangen pacht wordt belast in Box 1 tegen het schijventarief, met een maximum belastingpercentage van 52%.

Een ander gevolg is dat de waardestijgingen van de landbouwgronden belast zijn in Box 1. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van de verpachting van 10 hectare aan een zoon, die de onderneming heeft voortgezet, en de gronden zijn gedurende de pachtperiode per hectare € 10.000 in waarde gestegen, dan zal er bij verkoop van de gronden belastingheffing plaatsvinden over de waardestijging van in totaal € 100.000. De landbouwvrijstelling is hierop niet van toepassing. Dit kan leiden tot een belastingheffing van ongeveer € 50.000.

Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn

Ditzelfde geldt voor de situatie waarin verpachting plaatsvindt aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (doorgaans kinderen) die een onderneming drijven, terwijl er sprake is van een ongebruikelijke verpachting. Dat is het geval als de verpachting niet tussen derden op zakelijke wijze zou plaatsvinden. Bij ongebruikelijke verpachting wordt de familiekring dus uitgebreid tot alle bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (ook de meerderjarige kinderen).

Wat precies ‘ongebruikelijk’ is moet nog uitkristalliseren in de jurisprudentie. Het Ministerie van Financiën heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van ongebruikelijke pacht in het geval er sprake is van een goedgekeurd pachtcontract, en de pachtprijzen marktconform vastgesteld en periodiek herzien worden.

Om ongewilde gevolgen te voorkomen is het belangrijk dat de verpachting aan een familielid (bloed- of aanverwanten in de rechte lijn) op zakelijke basis plaatsvindt en dat de pacht ook regelmatig wordt herzien.

Vragen?

Hebt u vragen over de verpachting van gronden en/of wilt u weten wat de regelgeving voor uw situatie betekent? Wij zijn u graag van dienst. Neem hiervoor contact op met uw adviseur van acconavm of kijk op de kantorenpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt uw vraag tevens stellen via onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht