Verhoging btw-tarieven loonwerk per 1 januari 2018 en factuurvereisten

btw en loonwerk

De diensten door agrarische loonbedrijven aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers waren tot 1 januari 2018 belast met 6% btw. Sinds 1 januari 2018 zijn deze diensten belast met 21% btw.

Oud of nieuw btw-tarief?

Voor de hoogte van het btw-tarief is van belang in welk jaar de prestatie door het loonbedrijf is verricht. Voor loonwerk dat in 2017 is verricht en in 2018 wordt gefactureerd, geldt het tarief van 6% btw.

Bij verzamelfacturen waarop zowel in 2017 als in 2018 verricht loonwerk in rekening wordt gebracht, moet een splitsing worden aangebracht.  Voor het in 2017 verrichte loonwerk geldt 6% btw en voor het in 2018 verrichte loonwerk geldt het nieuwe btw-tarief (21%).

Vergoeding bij oplevering

Loonwerk waarbij niet een stukloon of een uurloon is overeengekomen, maar een bepaald eindresultaat, wordt voor de toepassing van de btw gezien als een dienst die wordt verricht op de datum van oplevering. Indien in een dergelijke situatie het loonwerk is aangevangen in 2017 en wordt opgeleverd in 2018, is op het gehele bedrag van de vergoeding voor deze dienst het tarief van 21% btw van toepassing.

Opfokken en opkweken

Voor het in opdracht van derden opfokken van dieren, bijvoorbeeld het trainen, africhten en zadelmak maken van paarden zodat die paarden geschikt worden voor gebruiksdoeleinden als rij-, dressuur-, spring- of menpaard, is het 6% tarief ook na 1 januari 2018 van toepassing gebleven. Dit geldt tevens voor het in opdracht van derden opkweken van bijvoorbeeld planten en groenten.

Factuurvereisten

Door de verhoging van het btw-tarief is het financiële belang van de juistheid van de factuur toegenomen. Op het uitreiken van een onjuiste factuur staat een boete van maximaal € 5.278 per onjuiste factuur.

Enkele belangrijke gegevens die op een factuur vermeld moeten worden, zijn:

  • de datum van uitreiking van de factuur;
  • een opeenvolgend factuurnummer;
  • het btw-identificatienummer van het loonbedrijf;
  • de volledige naam en het adres van het loonbedrijf en van de afnemer van de dienst;
  • de omvang en de aard van de verrichte diensten;
  • de datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden of voltooid is.

Het is toegestaan meerdere verrichte diensten op één factuur te vermelden. Elektronisch factureren is toegestaan als de afnemer van de dienst dit aanvaardt. Een factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de dienst is verricht.

Aan particulieren behoeft geen factuur te worden uitgereikt. Wordt onverplicht een factuur uitgereikt, dan behoeft die factuur niet aan de factuurvereisten te voldoen.

Advies

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben neem dan gerust contact op met de btw-adviseurs van acconavm via btwadvies@acconavm.nl. Zij zijn u graag van dienst. U kunt tevens gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht