Uw PAS-melding vraagt om aanvullende informatie

PAS-melding vraagt aanvullende info

Hebt u in het verleden een PAS-melding gedaan voor uw bedrijf? Dan dient u aanvullende informatie aan te leveren bij RVO. U hebt tot 14 augustus de tijd om u aan te melden. Met de aanvullende informatie beoordeelt RVO of uw PAS-melding omgezet kan worden in een vergunning.

PAS als toestemmingsbasis ongeldig

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en veegde deze van tafel. Een van de gevolgen is dat PAS-meldingen niet meer als toestemmingsbasis gelden voor vrijgestelde activiteiten volgens de Natuurbeschermingswetvergunning. De PAS-melding was een alternatief voor de vergunningsplicht.

Als gevolg van de uitspraak geldt voor alle vrijgestelde activiteiten, zoals bijvoorbeeld het exploiteren van een veehouderijbedrijf met een berekening/PAS-melding, alsnog een vergunningsplicht. Wat betekent dit voor u?

Voor 14 augustus melden bij RVO

RVO heeft informatie nodig om de benodigde stikstofruimte te inventariseren en zicht te krijgen op de omvang. Voor 14 augustus 2020 informeert u via een formulier de RVO over het volgende:

  • De aanmelding van uw activiteit. Hierbij geeft u aan of uw activiteit nog toestemming nodig heeft.
  • De naam van de contactpersoon en de gegevens van de initiatiefnemer.

RVO heeft aangegeven op een later moment contact op te nemen met de contactpersoon voor aanvullende stukken zoals een onderbouwing van de referentiesituatie en de AERIUS-berekening.

Als aanvullende stukken aantonen dat uw activiteit op 29 mei 2019 voldeed aan de voorwaarden, lijkt het er nu op dat de PAS-melding alsnog omgezet kan worden in een vergunning. Minister Schouten heeft immers aangegeven (Kamerbrief 13 november 2019) dat zij de meldingen legaal wil houden. Welke voorwaarden gelden er?

De voorwaarden op 29 mei 2019:

1  Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht.

2  Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie.

3  Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Nog geen actieve handhaving

Zolang er nog geen duidelijkheid is of toestemming voor uw activiteit kan worden verleend, vindt er geen actieve handhaving plaats op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

Projecten die destijds onder de drempelwaarde vielen, waarbij de berekening werd bewaard, worden in een later stadium bekeken. Hierover wordt te zijner tijd meer bekend.

Meer informatie

Hebt u vragen over de aanvullende informatie voor RVO? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem contact op met een van onze kantoren bij u in de buurt. acconavm kan deze aanmelding en het vervolgproces voor u verzorgen. Wij brengen u graag verder.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht