Update Regeling fosfaatreductieplan

Update fosfaatreductieplan

Op 28 april 2017 heeft de staatssecretaris de Regeling fosfaatreductieplan 2017 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Melk-producerende bedrijven

De regeling is alleen nog van toepassing op melk-producerende bedrijven. Niet melk-producerende bedrijven zijn met terugwerkende kracht volledig vrijgesteld van de regeling. Dit betekent dat niet melk-producerende bedrijven geen beperkingen hebben met betrekking tot vee-aantallen en geen heffing opgelegd kunnen krijgen.

Jongveegetal

Voor ieder melk-producerend bedrijf wordt het jongveegetal berekend. Dit getal wordt berekend door het aantal stuks vrouwelijk jongvee op 28 april (omgerekend naar grootvee-eenheden, GVE) te delen door het aantal koeien dat minstens eenmaal gekalfd heeft. De uitkomst hiervan is dus in feite het percentage jongvee ten opzichte van het aantal melkkoeien op 28 april. Deze verhouding mag in de resterende maanden van 2017 niet lager worden. Gebeurt dit wel, dan wordt de heffing in iedere periode berekend op basis van het aantal melkkoeien vermeerderd met de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal melkkoeien met het jongveegetal. Dit betekent dat het dus geen zin heeft om in verhouding meer jongvee af te voeren dan melkkoeien.

Afvoer van melkkoeien

Wanneer een koe die minstens eenmaal gekalfd heeft na 28 april 2017 afgevoerd wordt en binnen 4 maanden weer terugkomt op het bedrijf, dan telt deze afvoer niet als reductie en blijft deze koe dus in alle maanden behoren tot het melkveebedrijf.

Inwinning heffingen

De verschuldigde heffingen worden uiterlijk in de tweede maand, na de maand waarover de heffing verschuldigd is, ingewonnen.

Uitschaarverklaringen

Indien een bedrijf in 2015 en/of 2016 vee uitgeschaard had en voor 15 april 2017 een uitschaarverklaring ingediend heeft bij RVO, kan dat bedrijf tot 20 mei 2017 een verzoek indienen om bij de bepaling van het jongveegetal rekening te houden met de uitgeschaarde dieren. In dat geval wordt het jongveegetal berekend door het aantal stuks jongvee op 28 april te verminderen met het aantal uitgeschaarde dieren op 2 juli 2015 en deze uitkomst te delen door het aantal koeien op 28 april dat minstens eenmaal gekalfd heeft.

Heffing periode twee

Over de maand mei wordt geen heffing opgelegd. Over de maand juni wordt een ‘dubbele’ heffing opgelegd, vergelijkbaar met de maand april. De heffing over de maand juni bedraagt € 480 per teveel gehouden GVE en de solidariteitsbijdrage € 112 per teveel gehouden GVE.

Advies Regeling fosfaatreductieplan

Hebt u behoefte aan advies? Neem dan contact op met uw adviseur van acconavm of maak gebruik van onderstaand adviesformulier.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht