Update PAS

Update PAS

Op 18 november jl. hebben het Rijk en de provincies overeenstemming bereikt. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt op 10 januari 2015 ter inzage gelegd. Er is besloten tot een geclausuleerde “go”.  Dit wil zeggen dat de periode tot 10 januari 2015 wordt gebruikt om de laatste knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijke acties uit te voeren. Het resultaat van deze acties wordt in een Bestuurlijk Overleg op 19 december 2014 besproken.

De PAS

De PAS heeft betrekking op 133 van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Deze Natura 2000-gebieden zijn stikstofgevoelig; de beschermde habitattypen in deze gebieden zijn stikstofgevoelig. De PAS is erop gericht deze achteruitgang in biodiversiteit een halt toe te roepen en om te zetten in herstel. Tevens heeft de PAS tot doel ontwikkelruimte te realiseren voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van de Natura 2000-gebieden.

Whitepaper Update PAS

In de whitepaper Update PAS leest u meer over de verdere stappen die verwacht worden rondom de inwerkingtreding van de PAS. Ook de werking van de PAS voor individuele bedrijven wordt toegelicht. En wat betekent dit alles voor u? Download de whitepaper kosteloos via onderstaande link. Hebt u dan nog vragen over de PAS of uw Natuurbeschermingswetvergunning? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Juridisch Advies van acconavm. U kunt Juridisch Advies bereiken onder telefoonnummer 026 – 384 23 88 of via e-mail juristen@acconavm.nl. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Update PAS whitepaper - 01 December 2014.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Deze gegevens worden verwerkt in ons CRM-systeem en worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die hier bij moeten kunnen, voor de juiste afhandeling en opvolging van uw aanvraag. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan ons privacystatement.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht