Uitwerking fosfaatreductieplan

Fosfaatreductieplan

Zoals u wellicht hebt vernomen is in het akkoord van 18 november jl. door een aantal partijen een pakket aan maatregelen vastgesteld om gedurende het jaar 2017 een reductie van de Nederlandse fosfaatproductie te realiseren. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de totale fosfaatproductie onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram komt. Dit is noodzakelijk om de derogatie in 2017 te behouden en een betere uitgangspositie te verkrijgen in de onderhandelingen voor een nieuwe derogatie vanaf 2018.

Fosfaatreductieplan

Het gepubliceerde pakket aan maatregelen is als volgt opgebouwd:

  • Voerspoor

Verdere verlaging van het fosforgehalte in mengvoer moet leiden tot een fosfaatreductie van 1,7 miljoen kilogram.

  • Reductie van de veestapel

Stoppende bedrijven worden gestimuleerd om hun melkvee in 2017 af te stoten. Naast een premie per afgevoerde melkkoe, wordt er ook een voorfinanciering van de fosfaatrechten mogelijk. Ook ondernemers die hun veestapel doen inkrimpen kunnen een premie per afgevoerd dier krijgen. Deze maatregelen moeten leiden tot een fosfaatreductie van 2,5 miljoen kilogram.

  • Fosfaatreductie door zuivelondernemingen

Melkveehouders die op maandbasis meer melk produceren dan een vastgestelde referentiehoeveelheid krijgen een aanzienlijke korting op de uitbetaling van de teveel geproduceerde melk. Deze korting wordt minder wanneer de melkveehouders hun veestapel verkleinen. Bedrijven met een veebezetting op het niveau van 2 juli 2015 minus 4% worden vrijgesteld van korting en kunnen zelfs een bonus krijgen als ze nog minder vee gaan houden. Voor grondgebonden bedrijven (basis referentiegegevens 2015) geldt de 4% korting niet en geldt de referentie van 2 juli 2015.

Verschillende factoren zijn van invloed op de hoeveelheid melk die u zonder korting mag leveren. Denk hierbij aan: melkproductie 2015, veebezetting 2 juli 2015 en veebezetting 1 oktober 2016, enz. Deze maatregel moet leiden tot een fosfaatreductie van 4 miljoen kilogram.

Aanzienlijk effect

Deze regelingen zullen in veel gevallen een aanzienlijk effect hebben op uw bedrijfsvoering in 2017 én daarna. U zult daarom op korte termijn keuzes moeten maken. Dit geldt met name als u overweegt te gaan stoppen: De ‘stoppersregeling’ zal in tranches plaatsvinden en de eerste tranche zal al vroeg in 2017 geopend worden. De vergoedingen kunnen oplopen tot € 2.200,- per koe, afhankelijk van de tranche. Dit bedrag is opgebouwd uit een voorfinanciering van de toekomstige fosfaatrechten en een reductiepremie.

Ook als uw melkproductie en veebezetting gegroeid zijn na 2015, moet u (opnieuw) uw strategie bepalen, waarbij u rekening houdt met het fosfaatreductieplan (2017), de fosfaatrechten (2018), de mestverwerkingsplicht, grondgebondenheid, etc.

Wij ondersteunen u graag

acconavm heeft een rekentool  ontwikkeld waarmee uw optimale strategie (veebezetting en melkproductie) voor 2017 kan worden bepaald. Deze rekentool is gebaseerd op de gedetailleerde uitwerking van de maatregelen zoals deze op dit moment bekend is en berekent de gevolgen voor uw bedrijf. Vervolgens vertalen wij dit naar uw verwachte bedrijfsresultaat en liquiditeitspositie in 2017. Zo ondersteunen wij u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Omdat een wezenlijke aanpassing van uw veestapel en melkproductie enige tijd in beslag neemt, is het sterk aan te bevelen om nu uw plan voor 2017 te bepalen. Hebt u vragen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met uw accountmanager. U kunt voor uw vraag tevens gebruik maken van onderstaand adviesformulier.

Dit fosfaatreductieplan is klaar om uitgevoerd te worden. De NZO, ZuivelNL, de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken moeten nog wel enkele formele stappen zetten. Naar verwachting zal dit op korte termijn gebeuren.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht