Uitgaven voor onderhoud en verbetering van een bedrijfsmiddel

onderhoud en verbetering

Naast uitgaven voor de aanschaf of de voortbrenging van bedrijfsmiddelen, maakt u tevens kosten voor onderhoud en/of verbetering van uw bedrijfsmiddelen. Een deel van de uitgaven kunt u jaarlijks ten laste brengen van uw winst. Welk deel betreft dit?

Onderhoudsuitgaven

Het doen van uitgaven blijft niet beperkt tot de aanschaf of de voortbrenging van bedrijfsmiddelen. Als aan een bedrijfsmiddel werkzaamheden worden verricht en daarvoor uitgaven worden gedaan, kan dat gebeuren met het oog op de instandhouding van het bedrijfsmiddel. In dat geval wordt gesproken van onderhoudsuitgaven. De hiermee gemoeide uitgaven kunnen jaarlijks direct als kosten ten laste van de winst worden gebracht.

Verbetering van een bedrijfsmiddel

Indien er sprake is van verbetering van het bedrijfsmiddel, dan geldt een activeringsplicht en kunnen de hiermee gemoeide uitgaven niet ineens als kosten ten laste van de winst worden gebracht. De uitgaven voor verbetering leiden tot een hogere boekwaarde en worden over een reeks van jaren via de afschrijving ten laste van het resultaat gebracht.

Van verbetering is sprake als aan een bedrijfsmiddel wezenlijke veranderingen worden aangebracht, waardoor het naar inrichting, aard of omvang wijziging ondergaat. Hierbij valt te denken aan de uitbreiding van een stal of het aanleggen van een verwarmingsinstallatie, waar eerst geen verwarmingsinstallatie was.

Wanneer onderhoud en wanneer verbetering?

Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud en verbetering is niet altijd even duidelijk. In sommige gevallen kan zelfs van beide sprake zijn.

Bij wijzigingen die niet een wezenlijke verandering tot gevolg hebben, maar waarbij wel sprake is van modernisering, moet een splitsing worden aangebracht tussen de uitgaven voor onderhoud en uitgaven voor verbetering. Daarbij geldt dat, de uitgaven die nodig zijn tot louter herstel van dat wat versleten of onbruikbaar is geworden, als onderhoudskosten mogen worden aangemerkt. Het gaat dus om gevallen waarbij een deel van een bedrijfsmiddel wordt vervangen door een moderner deel dat beter dienstbaar is aan de onderneming.

Zo zal de vervanging van een dak van een loods deels aangemerkt kunnen worden als onderhoud en deels als verbetering indien de vervanging niet alleen de dakplaten betreft, maar tevens een verhoging van de isolerende werking betreft. Een splitsing van de kosten is dan noodzakelijk.

Advies

Zoals gezegd is het onderscheid tussen direct aftrekbare onderhoudskosten en te activeren uitgaven voor verbetering niet altijd duidelijk. Wij adviseren u dan ook met uw accountmanager te overleggen. We ondersteunen u hierbij graag.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht