Tweede openstelling subsidieregeling bedrijfsbeëindiging

Subsidieregeling bedrijfsbeeindiging

Op 26 april jl. is de tweede openstelling van de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij gepubliceerd. De tweede openstellingsperiode loopt van 8 tot en met 14 mei 2017.

De eerste openstellingsperiode werd al na één dag gesloten, in verband met overtekening. De tweede openstellingsperiode duurt nu slechts een week zodat eerder met de beoordeling van aanvragen kan worden aangevangen.

Budget en premies

Het budget voor de tweede openstellingsronde betreft 5 miljoen euro. Eerder werd er gesproken over een bijdrage van 10 miljoen euro door de sector. Dit bedrag wordt echter, door het in strijd zijn met staatssteun, niet ingezet.

Bij de eerdere openstelling werd al aangekondigd dat het bedrag per dier verlaagd zou worden. Deze tweede openstellingsperiode is de premie per melkkoe vastgesteld op € 730,- (dit was bij de eerste openstelling €1.200,-). U krijgt € 387,- per pink en € 168,- per kalf.

Referentiedatum

Voor deze tweede openstelling wordt uitgegaan van het aantal melk- en kalfkoeien, pinken en kalveren dat u had op 26 april 2017. Had u op 1 oktober 2016 minder melk- en kalfkoeien dan op 26 april jl.? Dan wordt er voor het subsidiebedrag uitgegaan van het aantal op 1 oktober 2016.

Gewijzigde voorwaarden

De voorwaarden voor de tweede openstellingsperiode blijven grotendeels gelijk. Er zijn een paar wijzigingen aangebracht.

Het vanuit verzamelcentra exporteren van runderen (die minder dan 5,5 maand drachtig zijn) voor de slacht is niet toegestaan indien het bedrijf deelneemt aan de regeling. Er wordt alleen subsidie verleend als de export direct vanaf het deelnemende bedrijf plaatsvindt. Er kan dan op het deelnemende bedrijf een controle plaatsvinden van de inseminatiedatum. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hierop toezicht.

Om de slacht van hoogwaardig fok- en gebruiksvee te voorkomen is er een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de export van drachtige dieren. Tijdens de eerste openstelling mochten drachtige dieren tot maximaal 5,5 maand dracht worden geëxporteerd. Deze termijn wordt voor de tweede openstelling opgerekt naar maximaal 90% van de dracht, op het moment van aankomst op de bestemming. Dit geldt echter alleen voor export als fok- en gebruiksvee en niet voor de slacht. De export vindt plaats vanaf quarantainestallen en de NVWA dient een geldig exportcertificaat te hebben verstrekt. Indien de drachtigheidsperiode voor meer dan 90% is verstreken is export niet toegestaan tot 1 week na het afkalven.

Wat betekent dit voor u?

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij kan met name interessant zijn als u al van plan was om binnen nu en enkele jaren te stoppen met het melken van koeien. Het moment van stoppen iets naar voren halen, resulteert nu in een subsidie per afgevoerd dier, die u in de volgende jaren niet meer ontvangt. U kunt er vervolgens voor kiezen om helemaal geen rundvee meer te houden of om alleen nog jongvee aan te houden. Let wel dat het aantal stuks jongvee dat u dit jaar mag houden gemaximeerd is. Vanaf 2018 zou u het aantal stuks jongvee wel weer kunnen uitbreiden. Zo kan de subsidieregeling een mooie overgang zijn van melkveebedrijf naar jongvee opfokbedrijf.

De belangrijkste afweging bij de vraag of u inschrijft op deze regeling is hoe u uw bedrijf de komende jaren voor u ziet. Als u al van plan was om binnen enkele jaren volledig te stoppen met uw bedrijf is deze regeling een kans. Maar ook als u uw bedrijf in de toekomst wilt voortzetten met een andere tak dan melkvee, biedt de regeling mogelijkheden. Houdt u daarentegen ook rekening met de momenteel hoge melkprijs en lagere verkoopprijzen van vee, waardoor nog even doormelken ook een mogelijkheid is.

Advies

Wilt u advies over de mogelijkheden van de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij voor uw bedrijf, neem dan contact op met uw accountmanager van acconavm of maak gebruik van onderstaand adviesformulier. Doe dit wel zo spoedig mogelijk, dan kunt u een weloverwogen beslissing nemen en direct na openstelling op 8 mei aanstaande uw aanvraag indienen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht