Tips voor agrariërs: maak uw bedrijf ‘water-toekomstbestendig’

Waterschap Rivierenland

Het klimaat verandert: de extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Bent u agrariër en wilt u zich voorbereiden op een toekomst waarin extreem weer vaker voorkomt? In dit artikel krijgt u tips om te investeren in waterbesparende maatregelen. Hiermee maakt u uw bedrijf toekomstbestendig én draagt u bij aan een duurzaam Nederland.

Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst

Afgelopen zomer hebben we een lange periode van droogte gehad. Wellicht heeft u daar gevolgen van ondervonden. En het kan zomaar zijn dat er juist steeds vaker hoosbuien zullen voorkomen. Maak uw bedrijf ‘klimaat-klaar’ voor de toekomst. Dit doet u door maatregelen te nemen waarmee u het water beter verdeelt. Zodat u genoeg water heeft bij hitte en droogte, en water kunt verwerken en opvangen in tijden van wateroverschot.

Waterbesparende maatregelen zijn niet alleen goed voor uw bedrijf en uw portemonnee. Het draagt ook nog eens bij aan een duurzame samenleving.

Subsidie waterbesparende maatregelen agrariërs

Om agrariërs op weg te helpen, heeft Waterschap Rivierenland de ‘Subsidie waterbesparende maatregelen agrariërs’ in het leven geroepen. Dit doen ze samen met de ZLTO (vereniging voor boeren en tuinders) en het Deltafonds. Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor diverse maatregelen. De regeling is opengesteld tot eind 2021 en de subsidie is maximaal 35.000 euro per bedrijf.

Niet in de regio Rivierenland?

Zit uw bedrijf niet in de regio Rivierenland? Informeer dan bij uw waterschap of gemeente welke regelingen er in uw omgeving zijn. De kans is groot dat ook u voor subsidie voor soortgelijke maatregelen in aanmerking komt. Of u kunt natuurlijk besluiten de maatregelen uit te voeren zonder subsidie.

acconavm en Waterschap Rivierenland lichten de volgende maatregelen uit:

1. Boven- en ondergrondse opslagvoorziening
Een opslagvoorziening vangt regenwater op in tijden van wateroverschot. De opslagvoorziening kunt u bovengronds óf ondergronds aanleggen. De waterbesparing is 5 – 10%.

2. Opslag en hergebruik water
Met een eigen (collectieve) opvang- of zuiveringsvoorziening kunt u afvalwater van drinkwaterbedrijven of afvalwaterzuiveringsinstallaties hergebruiken als gietwater. Waterbesparing: 5 – 10%.

3. Sproeiboomberegening en druppelirrigatie
Een sproeiboom (of pivot) vervangt haspelberegening met een sproei- of waterkanon. De lange sproeiboom brengt het water onder lage druk dicht bij de plant. Daardoor worden paden en sporen niet onnodig besproeid. Waterbesparing: 5 – 10%.

Ook druppelirrigatie vervangt haspelberegening. Met deze techniek brengt u het water zo gedoseerd en dicht mogelijk bij de plant. Het resulteert in minder verdamping, verwaaiing of interceptie. Waterbesparing: 20 – 40%

4. Hergebruik gietwater
Opgevangen gietwater kunt u hergebruiken met ‘omgekeerde osmose’: druk om water te scheiden. Dit werkt met een opslagbassin. Waterbesparing: 10 – 15%.

5. Peilgestuurde drainage en sub-irrigatie
Met peilgestuurde drainage vergroot u de zoetwatervoorraad in de bodem. U kunt zelfs beregening uitstellen. Met gekoppelde drains en een regelbare put kunt u het water vasthouden, afvoeren of infiltreren. Waterbesparing: 5 – 10%.

Sub-irrigatie is een variant op peilgestuurde drainage. Drains worden gebruikt om water uit een opslagvoorziening te infiltreren in de bodem. Hierdoor hoeft u minder te beregenen. Waterbesparing: 10 – 40%.

6. Sensing en beslissingsondersteunend systeem (BOS)
Een beslissingsondersteunend systeem (BOS) adviseert wanneer u het beste kunt beregenen, dankzij de combinatie van satelliet- of dronefoto’s met de weersverwachting. Of kies voor bodemsensoren die bodemvocht en verdamping meten.

U kunt uw bestaande beregeningssysteem automatiseren met een BOS-systeem. Dit bespaart water én stelt op tijd een vochttekort vast. Daarom varieert de waterbesparing: 0 – 30%.

Meer informatie over de maatregelen

Wilt u meer weten over de bovenstaande én andere waterbesparende maatregelen? Kijk op de website van Waterschap Rivierenland.

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een waterschap in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Ook het waterschap zelf neemt maatregelen om de leefomgeving in te richten op extreem weer. Hiervoor werkt het waterschap samen met de overheid, bedrijven en particulieren. Onder meer door een dijkverbeterprogramma en een subsidieregeling voor meer beplanting en bomen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.



<< terug naar overzicht