Subsidieregeling SDE+ najaarsronde 2019

SDE+ najaarsronde

Van 29 oktober 2019 09.00 uur tot en met 14 november 2019 17.00 uur is de najaarsronde van de subsidieregeling SDE+ geopend. Deze regeling heeft als doel het stimuleren van hernieuwbare energietechnieken. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar gesteld.

De regeling stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

 • Biomassa: voor onder andere vergisting, thermische conversie en vergassing van biomassa.
 • Geothermie: voor aardwarmte van minimaal 500 meter diepte, voor aardwarmte van minimaal 4.000 meter diepte, voor aardwarmte met een diepte van minimaal 500 meter waarbij voor één of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten en voor aardwarmte waarbij uitbreiding van een productie-installatie plaatsvindt met tenminste één aanvullende put met een diepte van minimaal 500 meter.
 • Water: voor nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van < 50 cm, voor nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm en voor bestaande waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm die ingrijpend worden gerenoveerd en waarbij ten minste de turbines nieuw zijn.
 • Wind: voor windturbines op land, windturbines in een meer en windturbines op primaire waterkeringen.
 • Zon: voor opwekking van elektriciteit met een installatie groter dan >15 kWp en elektriciteitsaansluiting op het net van meer dan 3x80A. Voor zonthermie is een minimale vermogenseis van >140 kW van toepassing.

Belangrijke wijzigingen in de regeling

Ten opzichte van de voorjaarsronde 2019 zijn er enkele wijzigingen.

Wanneer u geen eigenaar bent van de beoogde locatie bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar mee te sturen bij uw subsidieaanvraag. Vanaf de najaarsronde 2019 dient hiervoor het ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ gebruikt te worden. Dit kunt u vinden op ‘mijnRVO’ onder ‘Bijlagen bij uw SDE+-aanvraag’.

Ook geldt voor energieproducenten de aanvullende voorwaarde dat zij een transportindicatie van de netbeheerder mee dienen te sturen. Hieruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waar u de subsidie voor aanvraagt. Dit is om capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet te voorkomen. Op www.eancodeboek.nl kunt u checken wie uw netbeheerder is. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie. Een aanvraag hiervoor kunt u vanaf 1 oktober 2019 indienen.

Overzicht openstellingen fases SDE+ najaarsronde

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Vanaf 29 oktober 9.00 uur. Vanaf 4 november 17.00 uur. Vanaf 11 november 17.00 uur t/m 14 november 17.00 uur.

Vanaf 2020 SDE++

De subsidieregeling SDE+ bestaat in 2019 voor het laatst in de huidige vorm. Inmiddels zijn de contouren voor de nieuwe regeling bekend geworden. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed en heet dan SDE++. De focus komt te liggen op energietransitie in plaats van energieproductie.

De SDE++ regeling zet in op de volgende vijf thema’s:

 1. hernieuwbare elektriciteit;
 2. hernieuwbare warmte en gas;
 3. hernieuwbare warmte kleinschalig (ISDE);
 4. geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer;
 5. CO₂-reductie in de industrie.

Naast de bestaande technieken (zon, wind, biomassa, geothermie en water) vallen naar verwachting ook andere (CO₂-besparende) technieken onder de SDE++  regeling. Waarschijnlijk gaat het in eerste instantie om:

 • aquathermie;
 • CO₂-afvang en -opslag (CCS);
 • composteringswarmte;
 • elektrische boilers (in de industrie);
 • restwarmtebenutting (uit de industrie en datacentra);
 • waterstofproductie (door elektrolyse);
 • warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw;
 • warmtepompen (voor gebruik in de industrie);
 • uitbreiding zonthermie (glastuinbouw);
 • uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw).

Aangezien slechts de contouren van deze regeling bekend zijn, is de kans aanwezig dat er ten aanzien van hetgeen nu bekend is nog wijzigingen plaatsvinden in de definitieve regeling.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor deelname aan deze regeling? Neem dan contact op met uw adviseur van acconavm of maak gebruik van onderstaand adviesformulier. Een gespecialiseerde subsidieadviseur van acconavm neemt dan met u door of het meedoen aan deze regeling voor u interessant is. Ook kunt u samen alvast bekijken of de SDE++ regeling in 2020 mogelijk iets voor u is.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht