Subsidieregeling Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

subsidieregeling pelsdierhouderij

Onlangs is een subsidieregeling voor het slopen en ombouwen van pelsdierhouderijen opengesteld. Sinds 2013 geldt in Nederland een verbod op pelsdierhouderij. Er is een overgangstermijn van kracht waarbij pelsdierhouders onder bepaalde voorwaarden het bedrijf mogen voortzetten tot 1 januari 2024.

Subsidieaanvragen worden verdeeld over drie categorieën: ‘sloop’, ‘ombouw’ en ‘sloop en ombouw’. De regeling is opengesteld tot 1 maart 2022. Subsidie moet uiterlijk 1 december 2022 zijn verleend.

Voorwaarden

Voldoet u als pelsdierhouder aan de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling. Er is voor de uitvoering van deze regeling geen subsidieplafond vastgesteld.

 • U hebt de bedrijfslocatie de laatste 5 jaar aaneengesloten in gebruik gehad voor de pelsdierhouderij.
 • U houdt pelsdieren op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Een ombouw- of sloopvergunning is in uw bezit of reeds aangevraagd.
 • Het proces van ombouw of sloop van de gebouwen of bouwwerken is nog niet gestart.
 • Bent u van plan om te bouwen naar een niet-landbouwonderneming? U dient een positieve uitkomst van de de-minimisverklaring te hebben voor de locatie.

Sloop

De volgende subsidiebedragen zijn van toepassing:

 • €6 per m2 voor een gebouw zonder staalconstructie;
 • €2 per m2 voor een gebouw met staalconstructie;
 • €1,50 per m2 voor de sloop van de betonnen of geasfalteerde erf verharding rondom de nertsenhouderij;
 • Het maximale subsidiebedrag voor de sloop van een stal of gebouw betreft €95.000;
 • Bij asbesthoudende stallen en gebouwen geldt een hoger subsidiebedrag:
  • Het maximale subsidiebedrag betreft dan €120.000;
  • De verhoging betreft €3,70 per m2 asbesthoudende daken, dakgoten of gevelplaten en €17,50 per m2 voor andere asbesthoudende delen.

Ombouw

Voor het ombouwen van een stal of gebouw is het maximale subsidiebedrag €95.000. Ook hier geldt een verhoging indien er ook asbest wordt verwijderd. Het maximale subsidiebedrag betreft in dat geval €120.000.

Sloop en ombouw

Combineert u sloop en ombouw van uw stal of gebouw? Dan gelden dezelfde maximumbedragen als voor de categorieën op zich. Het maximale subsidiebedrag betreft €95.000. Bij asbesthoudende stallen en gebouwen geldt in dit geval een maximaal subsidiebedrag van €120.000.

Aanvragen

Bij uw aanvraag dient u een aantal bijlagen te voegen. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Beoordeling duurt maximaal 8 weken en de uitkomst wordt per brief aan u medegedeeld.

Fiscaliteit

In het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij zijn de volgende fiscale zaken van belang:

 • Uit fiscale rechtspraak in 2017 blijkt dat de Wet verbod pelsdierhouderij tevens invloed heeft op de WOZ-waarde van de shedstallen. De rechter in de betreffende zaak heeft aangegeven dat de WOZ-waarde op nihil moet worden gesteld. Dit geldt echter niet voor de grond waarop deze sheds staan.
 • De ontvangen subsidie op basis van deze regeling vermindert de fiscaal in aanmerking te nemen sloopkosten.
 • De Wet verbod pelsdierhouderij is een aangewezen overheidsregeling, waardoor er een ruimere toepassing mogelijk is van de herinvesteringsreserve (HIR). De vereiste dat de boekwinst is ontstaan bij verkoop van een bedrijfsmiddel met ‘een economisch zelfde functie in de onderneming’ is hiervoor niet van toepassing. De ruimere toepassing van de HIR werkt terug tot 15 januari 2013.

Advies

Wilt u advies over deze subsidieregeling voor uw bedrijfsspecifieke situatie of hebt u behoefte aan hulp bij het verzamelen en/of opstellen van de bijlagen? Wellicht hebt u, met het oog op de HIR, recht op een belastingteruggave. Neem contact op met uw adviseur van acconavm of maak gebruik van onderstaand adviesformulier. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op en bekijken met u de mogelijkheden.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht