Subsidieregeling Jonge landbouwers – Tweede openstelling 2016

Tweede openstelling 2016

Subsidieregeling Jonge landbouwers – Tweede openstelling 2016

jonge landbouwers

Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 is de subsidieregeling Jonge landbouwers opengesteld. De doelstelling van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf middels de aanschaf van moderne installaties en machines waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.

Openstelling per provincie

De tweede openstelling van de subsidieregeling Jonge landbouwers in 2016 wordt gefinancierd vanuit de tweede pijler van het GLB, oftewel POP3. De regeling wordt dus provinciaal uitgevoerd. Iedere provincie bepaalt zijn eigen subsidiebudget en publiceert een provinciale verordening en een openstellingsbesluit. De provincies stellen de subsidie echter op hetzelfde moment open en hanteren zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden. Check dus voordat u beslist en investeert ook de documenten van uw eigen provincie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Jonge landbouwers is een aantal voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden hebben zowel betrekking op de aanvrager als op de investering zelf.

  • De aanvrager van deze subsidie mag bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 40 jaar. De datum van aanvragen wordt gezien als peildatum.
  • De aanvrager is bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf en heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf gevestigd.
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd. De investering moet overeenkomen met de categorieën die voor deze subsidie in aanmerking komen.
  • De jonge landbouwer is voldoende vakbekwaam.
  • Er gelden nog aanvullende voorwaarden.

Investeringsregeling Jonge landbouwers

De subsidie Jonge landbouwers is een investeringsregeling. De investeringsregeling bevat een lijst voor fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven. Op deze lijst staat onder andere de investering in zonnepanelen, windmolen, GPS apparatuur en een mestscheidingsinstallatie.

Aanvragen

De subsidie Jonge landbouwers kan van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 worden aangevraagd via de website van RVO (mijnrvo.nl). RVO is verantwoordelijk voor de aanvragen, de provincies voor de toekenning en uitvoering. U mag na het indienen van een aanvraag beginnen met het aangaan van verplichtingen. Dit is wel op eigen risico omdat de subsidie nog niet is verleend. U kunt voor deze subsidie geen tussentijdse deelbetaling of voorschotten aanvragen.

Whitepaper

Wilt u meer informatie over de tweede openstelling van de subsidieregeling Jonge landbouwers 2016? In de whitepaper Subsidieregeling Jonge landbouwers, tweede openstelling 2016 gaan we onder meer uitgebreider in op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie, de subsidieaanvraag, de betreffende fysieke investeringen en het bijbehorende puntenaantal per investeringscategorie. Ook de berekening van het subsidiebedrag komt aan bod.

Contact

Voor nadere informatie of ondersteuning bij het indienen van subsidieaanvragen, kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Indien er belangstelling is voor deze regeling is het zaak om spoedig met de voorbereiding te starten, zodat u voor uw bedrijfssituatie een weloverwogen besluit kunt nemen. U kunt uw vraag tevens stellen via onderstaand contactformulier.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Subsidieregeling Jonge landbouwers whitepaper - december 2016.pdf
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht