Stoppen of doorgaan? Subsidie voor sanering varkenshouderijen

sanering varkenshouderijen

Bent u varkenshouder in het concentratiegebied Oost of Zuid? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ (Srv). Inschrijven hiervoor kan nog tot en met 15 januari 2020. Bij deelname aan de regeling krijgt u als ondernemer een vergoeding voor de waarde van de gebouwen en een vergoeding voor de waarde van de dierrechten. Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken.

Aanleiding

De Rijksoverheid stelt een subsidie beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf. Dit om geuroverlast voor omwonenden in de concentratiegebieden Oost en Zuid te verminderen.

Voor wie?

Het subsidiebudget bedraagt 180 miljoen euro. De voorwaarden van de subsidieregeling:

  • Uw bedrijf ligt in het concentratiegebied Oost of Zuid van de Meststoffenwet
  • Uw bedrijf heeft een minimale geurscore van 0,40
  • U bedrijf is de afgelopen vijf jaar onafgebroken in productie geweest
  • Op uw locatie stopt u met intensieve veehouderij; de intensieve vergunning wordt ingetrokken
  • U begint geen varkenshouderij op een andere locatie

De aanvragen worden gerangschikt op geurscore. Voldoet u aan alle voorwaarden en heeft u een hoge geurscore? Dan komt u sneller in aanmerking dan bedrijven met een lagere geurscore.

Vergoedingen

Als u deelneemt aan de regeling krijgt u een vergoeding voor het waardeverlies van de huisvesting voor varkens en een bijdrage voor het vervallen van de varkensrechten. U bent bij deelname verplicht om minimaal 80 procent en maximaal 100 procent van de benodigde dierrechten over 2018 in te leveren.

De vergoeding per dierrecht:

  • 151 euro voor bedrijven in het concentratiegebied Zuid
  • 52 euro voor bedrijven in het concentratiegebied Oost

Aanmelden

Tot en met 15 januari kunt u zich voor deze regeling aanmelden bij het eLoket van de RVO. Het aanmeldformulier bevat diverse linkjes, zodat het invullen wordt vereenvoudigd. Denk hierbij aan een vooraf ingevuld UBN-nummer en een Bag-ID conform uw Gecombineerde Opgave. Verder zijn onder andere ingebruikname data van de dierverblijven nodig en de vierkante meters oppervlakte. Ook dient u aan te geven hoeveel dierrechten u in 2018 nodig had op basis van het gemiddeld aantal aanwezige varkens. Als bijlage dient u de geldende milieu- of omgevingsvergunning met detailtekening mee te sturen, een ingevuld format geurscore met emissiepunten en brongegevens en een overzichtskaart waarop de productie per stal is aangeduid.

Dieren, mestputten en stallen

De RVO streeft ernaar om vier maanden na het sluiten van de aanvraagperiode beschikkingen te versturen. Maakt u gebruik van de regeling, dan mogen na acht maanden (na verlening) geen varkens meer aanwezig zijn op deze huisvestingslocatie en zijn de mestputten leeg. En binnen 14 maanden moet u ervoor zorgen dat alle gebouwen voor de huisvesting van varkens zijn gesloopt.

Meer informatie over de regeling leest u in een eerder artikel.

Wij helpen u graag

Doorgaan of stoppen: dat is voor veel varkenshouders in deze concentratiegebieden een complexe keuze. Wilt u weten wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn voor deze regeling? Is het (financieel) interessant om deel te nemen? Komt uw bedrijf in aanmerking? De agro-adviseurs van acconavm helpen u hierbij graag. Neem contact op via onderstaand formulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht