De stelling: Grond in de bv? Geen gek idee!

grond in de bv

Grond is, zeker in Nederland, een schaars goed. Op basis van een oude economische wetmatigheid heeft schaarste een prijsopdrijvend effect. Daardoor zijn boerenbedrijven, die het moeten hebben van die grond als belangrijkste productiefactor, steeds moeilijker financierbaar en kost de overdracht naar de volgende generatie steeds meer hoofdbrekens. Grondeigenaren zoeken daarom naar alternatieven.

Een van die alternatieven is het onderbrengen van de grond in een bv. De bv verkoopt de aandelen vervolgens aan een op te richten Stichting Administratiekantoor (STAK). In ruil voor de aandelen krijgen de aandeelhouders in de bv certificaten die de waarde van de aandelen (dus de gronden) volgen. Zo ligt het (economisch) eigendom bij de aandeelhouders, maar de zeggenschap bij de bestuurders van de STAK. Een belangrijk motief voor deze constructie zijn de fiscale voordelen. Maar het is ook dé manier om de grond bij elkaar én in de familie te houden, vinden veel betrokkenen. Drie specialisten geven hun mening.

Grond ‘veiligstellen’

Peter van Brakel, Senior Fiscaal Adviseur acconavm Arnhem

“Als een agrarische ondernemer zijn bedrijf staakt, gaat de grond naar Box 3. Terwijl er nauwelijks rendement uit de grond komt, betaal je mogelijk 1,6% vermogensrendementsheffing. Als je bedenkt dat een grondeigenaar een pacht van maximaal 2% kan vragen, waar dan ook nog eens de kosten van af moeten, dan houdt hij er op deze manier niets aan over. Sterker nog, hij ‘boert’ achteruit. Vandaar de groeiende belangstelling voor het onderbrengen van de grond in een bv. Over de jaarwinst betaal je vennootschapsbelasting, maar in de praktijk zal dat minimaal zijn. Met zo’n bv stel je de grond echter nog niet ‘veilig’. Dat doe je met een STAK. Door de zeggenschap over de grond daarin onder te brengen voorkom je ongewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld de verkoop (van delen) van de grond. Het oprichten van een STAK gebeurt steeds vaker. Inmiddels zien we de eerste aanzetten om grond bij te kopen. Wil je een levensvatbaar landbouwbedrijf hebben, dan moet eigenlijk elke generatie verdubbelen in oppervlakte. Gezien de huidige economische ontwikkeling lijkt het logisch dat deze trend door zal zetten.”

Oosterburen gingen ons voor

Kees Maas, Boer en directeur DCA-Groep Lelystad

“Deze ontwikkeling speelt vooral bij de grootschaliger landbouwbedrijven, bedrijven dus met veel grond. Daarbij spelen twee factoren. Veel agrariërs willen de grond niet versnipperen, maar juist als één geheel in de familiesfeer houden. Daarnaast maakt de recente waardestijging van de grond het ontzettend lastig om grondbezit over te dragen aan anderen. Rente op spaargeld is op dit moment geen plezierig renderend alternatief én weinig boeren zijn fan van de onzekere aandelenbeurs. Al met al is de bv, met in het verlengde daarvan een STAK, nog niet zo’n gek idee. Een pachter – dat kan de buurman zijn maar ook één van de kinderen – betaalt pacht aan de STAK, die het rendement daarop uitkeert aan de aandeelhouders. In Duitsland zien we deze beweging al veel langer. Het generaties lang in de familie houden van grond vindt zijn oorsprong in de vooroorlogse crises. Grond bleek veel waardevaster en dat sentiment is nog steeds heel sterk bij onze oosterburen. Diezelfde ontwikkeling zien we nu ook in Nederland op gang komen.”

Productiefactor nummer 1

Lubbert van Dellen, Directeur Food & Agri acconavm Leeuwarden

“Grond is productiefactor nummer 1 in de akkerbouw. In de veehouderij was dat de veestapel, maar door ontwikkelingen in de milieuwetgeving heeft een veehouder in toenemende mate grond nodig om dieren te mogen houden. Ook in de veehouderij wordt grond daarom steeds meer de belangrijkste productiefactor. Het belang van grond groeit. Daardoor en door welvaartsontwikkeling stijgt grond gestaag in waarde. Dat is een reden om die grond vast te houden. Daarnaast wordt het steeds lastiger om grond gefinancierd te krijgen door een bank. De lage spaarrente, de onzekerheid op de beurs en de belasting in Box 3 maken het verhaal compleet en stimuleren de trend. Met al die ontwikkelingen in de achterzak zoeken de betrokkenen naar mogelijkheden voor fiscale optimalisering. Dan is een stichting een mogelijkheid, maar ook een bv mét STAK of de gebruikelijke maatschappen en commanditaire vennootschappen. In alle gevallen geldt dat de koper of gebruiker van de grond steeds regelmatiger een beroep doet op financiering, in welke vorm dan ook, door de eigenaar/verkoper, met alle voordelen van dien voor beide partijen.”

Meer informatie

Overweeg bij grote veranderingen altijd alle mogelijke gevolgen. Onze adviseurs fungeren graag als uw sparringpartner. Lees meer informatie over de STAK – Stichting Administratiekantoor.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht