Stand van zaken Regeling fosfaatreductieplan

fosfaatreductieplan

Op 17 februari jl. is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd. Inmiddels is de eerste periode van de regeling bijna ten einde. De tweede periode begint op 1 mei. Tevens zijn er recentelijk een aantal belangrijke wijzigingen in de regeling gepubliceerd.

Einde periode 1, begin periode 2

De Regeling fosfaatreductieplan 2017 heeft als doel om het aantal stuks vrouwelijk rundvee op melkveebedrijven te reduceren tot het niveau van 2 juli 2015 (eventueel minus 4 procent indien uw bedrijf niet grondgebonden was in 2015).

Bedrijven die op 1 oktober 2016 meer dieren hadden dan op 2 juli 2015, hoeven niet direct terug naar de aantallen van 2 juli 2015. Deze bedrijven krijgen per periode een taakstelling om hun veestapel een bepaald percentage te verkleinen ten opzichte van 1 oktober 2016.

De eerste periode besloeg de maanden maart en april 2017. In deze maanden diende u uw veestapel met 5% te verkleinen ten opzicht van 1 oktober 2016. Uiteindelijk werd u ‘afgerekend’ op uw gemiddeld aantal GVE (Grootvee-eenheden) in de maand april.

Periode 2 begint op 1 mei en beslaat de maanden mei en juni 2017. In deze maanden dient u uw veestapel met 10% te verkleinen ten opzichte van 1 oktober 2016. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddeld aantal stuks vee per maand. Voldoet u in mei niet aan deze taakstelling maar in juni wel, dan krijgt u de boete over de maand mei terug. Indien u uw referentie van 2 juli 2015 (eventueel minus 4 procent) bereikt, hoeft u niet verder te reduceren.

Veel bedrijven zullen nog een extra stap moeten zetten qua vee reductie ten opzichte van de maand april. Het is daarom verstandig om een vee-planning te maken voor de komende twee maanden. Hoeveel koeien en vaarzen gaan er afkalven? Hoeveel stuks jongvee bereiken de leeftijd van 1 jaar? Hoeveel koeien dient u nog af te voeren om aan de taakstelling voor periode 2 te voldoen?

Recente wijzigingen in de regeling

Op 12 april jl. heeft staatssecretaris Van Dam een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt de fosfaatreductieregeling niet langer van toepassing te laten zijn op niet melk-producerende bedrijven. Dit betekent dat er aan niet melk-producerende bedrijven geen heffingen worden opgelegd. De staatssecretaris geeft aan op korte termijn de regeling hierop aan te passen. Daarmee is het nog niet duidelijk of niet melk-producerende bedrijven met terugwerkende kracht uit de regeling gehaald worden of pas per 1 mei 2017. Tevens wordt de regeling ook voor melk producerende bedrijven aangepast om tegen te gaan dat deze bedrijven vee zullen onderbrengen op niet melk producerende bedrijven. Mogelijk worden er aanvullende eisen gesteld aan de afvoer van vee op melk producerende bedrijven. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.

[Update: De wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan is gepubliceerd op 28 april 2017. ]

Zeldzame runderrassen

Een andere wijziging heeft betrekking op zeldzame runderrassen (bijvoorbeeld Lakenvelders, Groninger Blaarkop en het Brandrode Rund). Aanwas van deze dieren na 1 oktober 2016 wordt vrijgesteld van de Regeling fosfaatreductieplan en hoeft dus niet gereduceerd te worden.

Voerspoor

Tenslotte is er recent een wijziging aangebracht in de regels met betrekking tot het voerspoor. Met het voerspoor hebben de diervoederbedrijven (Nevedi) afgesproken dat het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee in 2017 wordt verlaagd tot maximaal 4,3 gram per kilogram voer. Indien deze doelstelling voor 15 mei 2017 niet bereikt wordt, krijgen individuele melkveebedrijven een verbod opgelegd om mengvoer aan te voeren met een fosforgehalte hoger dan 4,3 gram per kilogram voer en een fosforruw eiwit verhouding hoger dan 2,2.

Meer lezen?

Wij houden u uiteraard op de hoogte. We verzamelen alle berichten rond het fosfaatreductieplan in 2017 in ons kennisdossier.

Hebt u vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht? Neem dan contact op met uw accountmanager van acconavm of maak gebruik van onderstaand adviesformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht