Revisie maatschapsakte (of vof-akte) bij bedrijfsoverdracht

Revisie maatschapsakte

De overdracht van ouder(s) naar kind(eren) komt nog altijd het meest voor. Een bedrijfsoverdracht is een complex traject. De maatschaps- of vof-akte vormt veelal het begin en het fundament van de bedrijfsoverdracht.

Maatschapsakte

In de maatschaps- of vof-akte leggen de ouder(s) en beoogde opvolger(s) een aantal belangrijke zaken vast. Allereerst is van groot belang hoe de ouders de roerende en onroerende zaken in de nieuwe ondernemingsvorm inbrengen. Door voorbehoud van stille reserves kunnen ouders de afdracht van schenkbelasting bij de inbreng voorkomen. Door gronden economisch in te brengen zijn er, onder voorwaarden, mogelijkheden om de landerijen te herwaarderen. De keuzes in de beslisbevoegdheden van de maten zijn van belang voor een heldere taak- en rolverdeling tussen ouder(s) en opvolger(s). Het is ook belangrijk voor het verzilveren van de jonge landbouwers regelingen. De keuzes in het toescheidings- en het verblijvingsbeding zijn van belang voor de gehele familie en in het bijzonder voor de beoogde opvolger(s). De opvolger krijgt vervolgens een aandeel in de winst, rekening houdend met de neveninkomsten en de premies of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid. Tot slot regelt de akte de bandbreedte van de waarden waarvoor de beoogde opvolger het bedrijf van zijn ouders mag overnemen.

Revisie maatschapsakte

Met de maatschaps- of vof-akte is het fundament gelegd voor de bedrijfsoverdracht. Ouder(s) en beoogd opvolger(s) gaan met de hernieuwde afspraken aan de slag en proberen elk jaar dichter bij de gewenste bedrijfsoverdracht te komen. Jaarlijks voeren ouder(s) en opvolger(s) diverse investeringen na goed overleg door. De onderneming groeit mede door de inbreng van de opvolger.

In de loop der jaren wijzigt de taak- en rolverdeling tussen ouders en beoogd opvolger. Vaak is het gewenst om de akte te wijzigen met als doel het optimaliseren van de bedrijfsoverdracht. Ouders dienen in een vroeg stadium hun wensen duidelijk te maken aan de opvolger. Het gaat dan om de wensen in de vorm van een eigen woning, overnamedatum, inkomen naast AOW, tijd en geld voor hobby’s en (financiële) wensen voor de andere kinderen. In veel situaties zijn deze wensen van de ouders uitgangspunten voor de opvolger en randvoorwaarden voor de groei van de onderneming.

Ouders kunnen hun wensen nooit te vroeg met de opvolger bespreken. Wel kunnen de wensen in de loop der jaren wijzigen. Dit kan ook een aanleiding zijn om de akte nog eens goed tegen het licht te houden en aan te passen.

Whitepaper: De overdracht van uw akkerbouwbedrijf

In vrijwel alle gevallen ondernemen ouders en opvolger(s) een periode in maatschapsverband of vennootschap onder firma alvorens het akkerbouwbedrijf volledig over te dragen. Hiervoor zijn verschillende motieven denkbaar. In de whitepaper: De overdracht van uw akkerbouwbedrijf, gaan we dieper in op de motieven en vertellen we waar u rekening mee moet houden. Welke risico’s zijn er? Hoe kunt u deze ondervangen? U vraagt de whitepaper kosteloos aan via onderstaande button en ontvangt deze rechtstreeks in uw mailbox.

Advies

Speelt u met de gedachte uw agrarische bedrijf binnen nu en tien jaar over te dragen? Neem dan eens contact op met een adviseur van acconavm en bespreek de zaken die voor uw bedrijf van belang zijn. Op tijd voorsorteren geeft rust en kan u voordeel opleveren.

Dossier bedrijfsoverdracht

Neem voor meer artikelen en onderwerpen aangaande bedrijfsoverdracht regelmatig een kijkje in ons dossier Agrarische bedrijfsoverdracht. Er verschijnen geregeld nieuwe artikelen.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
De overdracht van uw akkerbouwbedrijf whitepaper - juni 2017.pdf
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht