Voerwinst Varkenshouderij

Rekentool Voerwinst Varkenshouderij

Waarschijnlijk laat u met enige regelmaat uw computer een uitdraai maken van uw technische resultaten. Wat doen de groei, voederconversie, uitval en voerkosten per kilogram groei? Allemaal graadmeters om te kunnen bepalen hoe goed of hoe slecht uw bedrijf draait.

Daarnaast wordt soms ook naar voerwinst gekeken. Dit zegt meestal echter niet zoveel, omdat er gedurende het lopende boekjaar weinig vergelijkbare voerwinsten voorhanden zijn.

Vergelijking met de sector

De absolute voerwinst en de vergelijking met de sector komt vaak achteraf, nadat de jaarrekening is opgemaakt. Vaak zijn dan al enkele maanden van het nieuwe boekjaar verstreken. Het is zonde als deze berekening pas achteraf wordt gemaakt, omdat een voerwinstvergelijking juist een goede graadmeter is om gedurende het lopende jaar de financiële prestaties te kunnen monitoren.

Rekentool Voerwinst Varkenshouderij

Om gedurende het lopende boekjaar toch al zicht te kunnen houden op uw gerealiseerde voerwinst én een vergelijking met de sector te kunnen maken, heeft acconavm de rekentool Voerwinst Varkenshouderij ontwikkeld.

Met de rekentool Voerwinst Varkenshouderij kunt u per kwartaal berekenen wat uw voerwinst is. Daarnaast vergelijkt de rekentool uw voerwinst met de sectorprognose. Zo houdt u zicht op de financiële ontwikkelingen van uw bedrijf én ziet u direct hoe u presteert ten opzicht van collega-varkenshouders.

Op tijd bijsturen

De voerwinst is een belangrijke eerste graadmeter voor de financiële prestaties binnen een bedrijf, zowel voor uzelf als ondernemer als voor een bank. Indien u goed zicht hebt op uw voerwinstprestatie, kunt u waar nodig ook bijsturen gedurende het jaar.

Werking rekentool

De rekentool werkt als volgt. U voert per kwartaal gegevens in, zoals de gemiddeld aanwezige dieren en de aangekochte, verkochte en opgelegde dieren. Daarnaast worden de dieraantallen per begin en einde van het kwartaal gevraagd. Tenslotte voert u de opbrengsten en aankoopkosten van uw dieren en de voerkosten per kwartaal in en de rekentool laat direct zien wat uw gerealiseerde voerwinst is en vergelijkt deze met de sectorprognose.

Wilt u meer inzicht in de financiële positie van uw bedrijf of bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden, neem dan contact op met een adviseur van acconavm adviseurs en accountants. Kijk op de contactpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand adviesformulier.

Meer rekentools

Hebt u geen varkenshouderij, maar een melkvee- of akkerbouwbedrijf? Ook dan zijn er handige rekentools beschikbaar. U vindt een overzicht van de rekentools op onze website.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht