http://financieringsruimte

Tuinbouw

acconavm ondersteunt u, als agrarische ondernemer, graag bij het maken van strategische keuzes in uw bedrijfsvoering. Op deze pagina vindt u de rekentools tuinbouw van acconavm in samenwerking met DCA-ict (Boerenbusiness.nl).

acconavm ondersteunt u, als agrarische ondernemer, graag bij het maken van strategische keuzes in uw bedrijfsvoering. Op deze pagina vindt u de rekentools tuinbouw van acconavm in samenwerking met DCA-ict (Boerenbusiness.nl).


Kritieke opbrengstprijs
Rekentool Kritieke opbrengstprijs Weet u als fruitteler of uw fruit genoeg opbrengt? De fruitprijzen laten de laatste jaren grote schommelingen zien gedurende het seizoen. Hiernaast zien we ook grote verschillen tussen telers onderling. Uiteraard kan dit diverse oorzaken hebben, maar de belangrijkste vraag voor u als fruitteler is of de ontvangen prijs voldoende is om aan uw verplichtingen te voldoen.

Lees meer
Tuinbouwradar
Rekentool Tuinbouwradar Inzicht in uw kostprijs is en blijft essentieel. Het verschil tussen opbrengstprijs en kostprijs bepaalt immers het rendement van uw onderneming. Kennis van uw eigen kostprijs is een basisvoorwaarde voor marktgericht ondernemen. acconavm heeft een rekentool ontwikkeld, waarmee ondernemers kunnen toetsen wat hun kostprijs is. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie berekent u de kostprijs per kg, per stuk of per m2. Voor bedrijven met maar één teelt, zoals een fruitteeltbedrijf met alleen appels, is de kostprijs per kg gemakkelijk uit te

Lees meer
Kijk op strategie
Rekentool Kijk op strategie Als ondernemer is het belangrijk om regelmatig in de spiegel te kijken. Waar sta ik nu, waar wil ik heen en hoe kom ik daar? Door welke items werd en wordt u geprikkeld bij uw ondernemingsstrategie?

Lees meer