http://financieringsruimte

Intensief

Mestverwerking Varkens
Mestverwerkingsplicht varkens Nederland kampt met een fosfaatoverschot. Op 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht ingevoerd om dit fosfaatoverschot te verminderen. De mestverwerkingsplicht heeft als consequentie dat op een groot aantal varkensbedrijven mest verwerkt dient te worden.

Lees meer
Voerwinst Varkenshouderij
Rekentool Voerwinst Varkenshouderij Waarschijnlijk laat u met enige regelmaat uw computer een uitdraai maken van uw technische resultaten. Wat doen de groei, voederconversie, uitval en voerkosten per kilogram groei? Allemaal graadmeters om te kunnen bepalen hoe goed of hoe slecht uw bedrijf draait.

Lees meer