http://financieringsruimte

Intensief

Mestverwerking Varkens
Mestverwerkingsplicht varkens Nederland kampt met een fosfaatoverschot. Op 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht ingevoerd om dit fosfaatoverschot te verminderen. De mestverwerkingsplicht heeft als consequentie dat op een groot aantal varkensbedrijven mest verwerkt dient te worden.

Lees meer