http://financieringsruimte

Akkerbouw

acconavm ondersteunt u, als agrarische ondernemer, graag bij het maken van strategische keuzes in uw bedrijfsvoering. Op deze pagina vindt u de rekentools akkerbouw van acconavm in samenwerking met DCA-ict (Boerenbusiness.nl).

acconavm ondersteunt u, als agrarische ondernemer, graag bij het maken van strategische keuzes in uw bedrijfsvoering. Op deze pagina vindt u de rekentools akkerbouw van acconavm in samenwerking met DCA-ict (Boerenbusiness.nl).


Bedrijfsvergelijker akkerbouw
Rekentool Bedrijfsvergelijker Een gemiddelde of een bovengemiddelde score? Hoe presteert uw akkerbouwbedrijf ten opzichte van uw collega’s in de regio? Durft u de vergelijking aan met uw financiële cijfers van oogst 2012 of 2013? acconavm maakt gebruik van de Bedrijfsvergelijker. Met dit eenvoudige analysemodel kunt u een vergelijking maken met de cijfers van uw collega’s. Het programma geeft, met behulp van drie kengetallen (omzet, bedrijfssaldo en -resultaat), weer waar u beter of minder op scoort dan het gemiddelde van de referentiegroep.

Lees meer
Akkerbouwmonitor
Akkerbouwmonitor Accon avm Hebt u uw bedrijf goed ingericht? Kloppen de opbrengsten ten opzichte van uw kostenstructuur? Wat is uw volgende stap in de bedrijfsontwikkeling? Waar staat u nu en waar ligt uw ambitie? In welke levensfase bevindt u zich en in welke levensfase uw onderneming? Allemaal vragen die naar boven komen wanneer u vanuit een ‘drone’ naar uw onderneming kijkt (de zogenaamde helikopterview).

Lees meer
Beregenen of niet?
rekentool beregening Gaat u wel of niet beregenen in tijden van droogte? Vaak is het de vraag of het ook daadwerkelijk financieel gewin oplevert. Als ondernemer is het vaak moeilijk om te accepteren dat een gewas niet maximaal produceert als gevolg van droogte. Wat levert beregenen u op?

Lees meer