http://financieringsruimte

Rekentools

Rekentools geven zicht op uw cijfers

Rekentools

acconavm ondersteunt u, als agrarische ondernemer, graag bij het maken van strategische keuzes in uw bedrijfsvoering. Op deze pagina vindt u de Agro Rekentools van acconavm in samenwerking met DCA-ict (Boerenbusiness.nl).

Rekentools Melkvee

Fosfaatrendement

Door de fosfaatefficiëntie te vergroten kunt u met dezelfde fosfaatproductie meer melk afleveren. Het verbeteren van de fosfaatefficiëntie kan u veel geld op leveren. Bereken met deze tool zowel uw melkveefosfaatrechten als de mogelijkheden binnen de rechten.

Fiscale druk 2014 – Melkvee

De rekentool Rekentool Fiscale Druk 2014Fiscale Druk 2014 kan u alvast een beeld geven van uw situatie. De rekentool geeft u inzicht in uw beschikbare liquide middelen en de belastingdruk.

 

Koe rendement

Rekentools: koe rendementDe rekentool Koe rendement geeft inzicht in het rendement van een koe en kan u helpen bij het bepalen van het juiste moment voor vervangen melkkoe.

 

Voer voor Melk

Rekentool Voer voor MelkDoor het verbeteren van de eigen ruwvoerproductie en de benutting van het voer door de veestapel kunt u als veehouder meer melk gaan leveren met dezelfde productiemiddelen. De rekentool: ‘Voer voor Melk’ richt zich vooral op grondgebruik en ruwvoerproductie in relatie tot de liters melk. Wat is de beste aanpak?

Wat is mijn koesaldo?

rekentool koesaldoDe rekentool: Wat is mijn koesaldo? geeft inzicht in kosten en opbrengst per koe en vertelt u hoe u het saldo positief kunt beïnvloeden. Na het invoeren van een aantal variabelen wordt uw koesaldo (incl. eigenteelt ruwvoer) weergegeven.

Arbeidsscan melkvee

Rekentool Arbeidsscan melkveeDe Arbeidsscan geeft u als melkveehouder inzicht in de totale arbeidsefficiëntie (hoeveel kg melk er per gewerkt uur wordt afgeleverd) en de arbeidsefficiëntie van melken, voeren en veeverzorging.

Melkveeradar

rekentool melkveeradarHet Melkveeradar maakt in een oogopslag zichtbaar welke factoren (arbeid, stal, grond, etc.) bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf knelpunten kunnen veroorzaken. Aan de hand van enkele door u ingevulde gegevens als aantal ligplaatsen, kilo’s melk, hectares grond, etc. verschijnt een voor uw bedrijf specifiek radardiagram. In dit radar staat de potentie van uw kritische factoren ten opzichte van de huidige kilo’s melk.

Rekentools intensief

Mestverwerking varkens

rekentool mestverwerkingsplicht varkensWeet u hoeveel kg fosfaat of kuub u moet verwerken? En hoeveel dit u gaat kosten? Het antwoord op deze vragen krijgt u door het invullen van deze praktische rekentool voor varkenshouderijen.

 

Rekentools algemeen

Van asbest naar zonnepanelen

Rekentool Van asbest naar zonnepaneelDe rekentool: Van asbest naar zonnepanelen berekent in hoeveel jaar u uw investering terugverdient, het fiscaal voordeel in het jaar van investeren en in de jaren daarna.

 

Rekentools tuinbouw / akkerbouw

Kostprijsscan Tuinbouw

Rekentool Kostprijsscan TuinbouwEen goed teelttechnisch resultaat alleen, is niet meer voldoende in de huidige tuinbouw. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat is een simpele rekensom van opbrengsten minus kosten. Voor veel gewassen is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden. Inzicht in de kostenstructuur van uw bedrijf is essentieel voor een goed toekomstperspectief.

Beregening

Rekentool BeregeningGaat u wel of niet beregenen in tijden van droogte? Bereken met deze tool wat het u oplevert in de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en wortelen. En uiteraard wat het u kost indien u beregening toepast.

 

Graanspil

Rekentool GraanspilKrijg inzicht in de alternatieve teelten voor tarwe. Na het invoeren van de opbrengst per ha in tonnen en euro’’s en de loonwerkkosten geeft een grafiek u inzicht in het saldo en de teeltkosten van diverse gewassen.

Akkerbouwradar Kleigronden

Rekentool Akkerbouwradar kleigrondSlagvaardig doorgroeien, waar gaat u starten?! Ontdek wat de kritische factoren voor de ontwikkeling van uw bedrijf zijn!

 

Akkerbouwradar Pootgoed

Rekentool Akkerbouwradar PootgoedHet Akkerbouwradar maakt in een oogopslag zichtbaar welke factoren (arbeid, gebouwen, bouwplan, grond, etc.) bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf knelpunten kunnen veroorzaken. Dit radar is specifiek voor bedrijven met pootaardappelen als hoofdteelt.

 

Akkerbouwradar Zetmeel

Rekentool Akkerbouwradar zetmeelHet Akkerbouwradar maakt in een oogopslag zichtbaar welke factoren (arbeid, gebouwen, bouwplan, grond, etc.) bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf knelpunten kunnen veroorzaken. Dit radar is specifiek voor bedrijven met zetmeelaardappelen als hoofdteelt.

 

Bedrijfsvergelijker akkerbouw

Rekentool BedrijfsvergelijkerVergelijk uw bedrijf met dat van uw collega’s op basis van omzet, bedrijfssaldo en resultaat.

 

Doorgronder

Rekentool DoorgronderDeze rekentool geeft u inzicht in de prijs die u zou kunnen geven voor grond. Deze break-evenprijs staat in een grafiek en is berekend uit bouwplan, opbrengsten en kosten. Toegespitst op zowel kleigrond als zand- en dalgrond.

acconavm ondersteunt u, als agrarische ondernemer, graag bij het maken van strategische keuzes in uw bedrijfsvoering. Op deze pagina vindt u de Agro Rekentools van acconavm in samenwerking met DCA-ict (Boerenbusiness.nl).

Rekentools Melkvee

Fosfaatrendement

Door de fosfaatefficiëntie te vergroten kunt u met dezelfde fosfaatproductie meer melk afleveren. Het verbeteren van de fosfaatefficiëntie kan u veel geld op leveren. Bereken met deze tool zowel uw melkveefosfaatrechten als de mogelijkheden binnen de rechten.

Fiscale druk 2014 – Melkvee

De rekentool Rekentool Fiscale Druk 2014Fiscale Druk 2014 kan u alvast een beeld geven van uw situatie. De rekentool geeft u inzicht in uw beschikbare liquide middelen en de belastingdruk.

 

Koe rendement

Rekentools: koe rendementDe rekentool Koe rendement geeft inzicht in het rendement van een koe en kan u helpen bij het bepalen van het juiste moment voor vervangen melkkoe.

 

Voer voor Melk

Rekentool Voer voor MelkDoor het verbeteren van de eigen ruwvoerproductie en de benutting van het voer door de veestapel kunt u als veehouder meer melk gaan leveren met dezelfde productiemiddelen. De rekentool: ‘Voer voor Melk’ richt zich vooral op grondgebruik en ruwvoerproductie in relatie tot de liters melk. Wat is de beste aanpak?

Wat is mijn koesaldo?

rekentool koesaldoDe rekentool: Wat is mijn koesaldo? geeft inzicht in kosten en opbrengst per koe en vertelt u hoe u het saldo positief kunt beïnvloeden. Na het invoeren van een aantal variabelen wordt uw koesaldo (incl. eigenteelt ruwvoer) weergegeven.

Arbeidsscan melkvee

Rekentool Arbeidsscan melkveeDe Arbeidsscan geeft u als melkveehouder inzicht in de totale arbeidsefficiëntie (hoeveel kg melk er per gewerkt uur wordt afgeleverd) en de arbeidsefficiëntie van melken, voeren en veeverzorging.

Melkveeradar

rekentool melkveeradarHet Melkveeradar maakt in een oogopslag zichtbaar welke factoren (arbeid, stal, grond, etc.) bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf knelpunten kunnen veroorzaken. Aan de hand van enkele door u ingevulde gegevens als aantal ligplaatsen, kilo’s melk, hectares grond, etc. verschijnt een voor uw bedrijf specifiek radardiagram. In dit radar staat de potentie van uw kritische factoren ten opzichte van de huidige kilo’s melk.

Rekentools intensief

Mestverwerking varkens

rekentool mestverwerkingsplicht varkensWeet u hoeveel kg fosfaat of kuub u moet verwerken? En hoeveel dit u gaat kosten? Het antwoord op deze vragen krijgt u door het invullen van deze praktische rekentool voor varkenshouderijen.

 

Rekentools algemeen

Van asbest naar zonnepanelen

Rekentool Van asbest naar zonnepaneelDe rekentool: Van asbest naar zonnepanelen berekent in hoeveel jaar u uw investering terugverdient, het fiscaal voordeel in het jaar van investeren en in de jaren daarna.

 

Rekentools tuinbouw / akkerbouw

Kostprijsscan Tuinbouw

Rekentool Kostprijsscan TuinbouwEen goed teelttechnisch resultaat alleen, is niet meer voldoende in de huidige tuinbouw. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat is een simpele rekensom van opbrengsten minus kosten. Voor veel gewassen is de opbrengstprijs slechts beperkt te beïnvloeden. Inzicht in de kostenstructuur van uw bedrijf is essentieel voor een goed toekomstperspectief.

Beregening

Rekentool BeregeningGaat u wel of niet beregenen in tijden van droogte? Bereken met deze tool wat het u oplevert in de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en wortelen. En uiteraard wat het u kost indien u beregening toepast.

 

Graanspil

Rekentool GraanspilKrijg inzicht in de alternatieve teelten voor tarwe. Na het invoeren van de opbrengst per ha in tonnen en euro’’s en de loonwerkkosten geeft een grafiek u inzicht in het saldo en de teeltkosten van diverse gewassen.

Akkerbouwradar Kleigronden

Rekentool Akkerbouwradar kleigrondSlagvaardig doorgroeien, waar gaat u starten?! Ontdek wat de kritische factoren voor de ontwikkeling van uw bedrijf zijn!

 

Akkerbouwradar Pootgoed

Rekentool Akkerbouwradar PootgoedHet Akkerbouwradar maakt in een oogopslag zichtbaar welke factoren (arbeid, gebouwen, bouwplan, grond, etc.) bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf knelpunten kunnen veroorzaken. Dit radar is specifiek voor bedrijven met pootaardappelen als hoofdteelt.

 

Akkerbouwradar Zetmeel

Rekentool Akkerbouwradar zetmeelHet Akkerbouwradar maakt in een oogopslag zichtbaar welke factoren (arbeid, gebouwen, bouwplan, grond, etc.) bij verdere ontwikkeling van uw bedrijf knelpunten kunnen veroorzaken. Dit radar is specifiek voor bedrijven met zetmeelaardappelen als hoofdteelt.

 

Bedrijfsvergelijker akkerbouw

Rekentool BedrijfsvergelijkerVergelijk uw bedrijf met dat van uw collega’s op basis van omzet, bedrijfssaldo en resultaat.

 

Doorgronder

Rekentool DoorgronderDeze rekentool geeft u inzicht in de prijs die u zou kunnen geven voor grond. Deze break-evenprijs staat in een grafiek en is berekend uit bouwplan, opbrengsten en kosten. Toegespitst op zowel kleigrond als zand- en dalgrond.


Mestverwerking Varkens
Mestverwerkingsplicht varkens Nederland kampt met een fosfaatoverschot. Op 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht ingevoerd om dit fosfaatoverschot te verminderen. De mestverwerkingsplicht heeft als consequentie dat op een groot aantal varkensbedrijven mest verwerkt dient te worden.

Lees meer
Aanschaf- en voortbrengingskosten bij energie- en milieu-investeringen
voortbrengingskosten Elk kwartaal publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de actuele lijsten voor Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vrije afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil). U kunt ook de aanschaf- en voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen melden indien deze aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Lees meer