Regeling Omgevingskwaliteit – varkenshouderij

Vergoeding bij staken intensieve veehouderij

Regeling Omgevingskwaliteit – varkenshouderij

Regeling Omgevingskwaliteit

Van 1 september tot en met 31 oktober 2017 is de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) opengesteld. Deze regeling houdt in dat er een vergoeding verkregen kan worden bij het staken van de intensieve veehouderij. Bedrijven met een hoge geurbelasting op de omgeving krijgen hierbij voorrang.

Vanuit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij wordt de ROK opengesteld. Praktisch houdt de regeling in dat bedrijven een vergoeding kunnen krijgen voor dieren en dierproductierechten bij het staken van de intensieve veehouderij.

Bedrijven waarvan de bedrijfsuitoefening leidt tot een negatieve impact op de kwaliteit en leefomgeving van de omwonenden komen voor deze regeling in aanmerking. Hierbij wordt gedoeld op geur, fijnstof en geluid, waarbij geur de meest belangrijke factor is. Het doel van de ROK is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en de structuur van de sector en het draagvlak in het landelijk gebied te verbeteren.

Openstelling en vereisten

De regeling zal worden opengesteld in de periode 1 september tot en met 31 oktober 2017. Bij de aanvraag dienen diverse documenten meegestuurd te worden, zodat de bedrijfssituatie getoetst kan worden aan de vereisten van de regeling. Om voor de ROK in aanmerking te komen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

 • Op het betreffende bedrijf dienen varkens aanwezig te zijn, de vergunde situatie op de locatie is leidend.
 • De locatie is de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de openstelling onafgebroken actief geëxploiteerd.
 • Zowel de vergunde als de feitelijke situatie op de locatie voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Indien een officiële melding is gedaan in het kader van de Stoppersregeling is het bedrijf uitgesloten van deelname!
 • Aanvrager had de betreffende varkensrechten op 1 januari 2017, op het moment van indienen én op het moment van tekenen van de overeenkomst inzake deze regeling in eigendom.

Budget en vergoeding

In totaal is € 8.000.000 beschikbaar, verdeeld over de drie regio’s (Zuid, Oost en Overig) naar rato van het totaal aantal beschikbare varkensrechten. Het maximumbedrag is € 500.000 per locatie. Per regio is een bedrag voor de varkensrechten vastgesteld.

Voor bedrijven gelegen in regio Zuid is dit € 105 en voor bedrijven gelegen in regio Oost en Overig is dit € 70 per niet-benutbaar varkensrecht. Daarnaast is er een vaste vergoeding per dier:

 • € 50 voor vleesvarkens en opfokzeugen;
 • € 175 per zeug indien op de locatie < 2,5 biggenplaatsen per zeug aanwezig zijn;
 • € 250 per zeug indien op de locatie > 2,5 biggenplaatsen per zeug aanwezig zijn;
 • € 20 per gespeende big op een biggenopfok- of vleesvarkenslocatie.

De vergoeding wordt vastgesteld door middel van het aantal varkensrechten, dierplaatsen en aantal aanwezige dieren. Het laagste aantal hierin is leidend.

Beoordeling

De aanvragen worden per regio gerangschikt en beoordeeld volgens de tendersystematiek. De rangschikking per aanvraag zal zijn op voorgrondbelasting ten aanzien van geur, op het dichtstbijzijnde geurgevoelige object alsook het aantal geurgevoelige objecten in de omgeving van de locatie, binnen een straal van 1.000 meter. Hierbij zullen bedrijven met een hoge belasting en/of veel geurgevoelige objecten in de directe omgeving met voorrang in aanmerking komen voor de vergoeding. De beslissing op de aanvraag is uiterlijk 31 januari 2018.

Verplichtingen

Indien een bedrijf deelneemt aan deze regeling is het verplicht om de intensieve veehouderij op de betreffende locatie geheel te beëindigen. De beëindiging, vergoeding en vereisten daaraan worden in een overeenkomst vastgelegd. De milieutoestemming van de intensieve veehouderijtak dient uiterlijk 1 januari 2019 geheel en onherroepelijk ingetrokken te zijn.

Aanvraag indienen

Wij adviseren u om samen met een adviseur een aanvraag voor deze subsidie te doen. acconavm kan u hierbij ondersteunen. Neem voor vragen of het doen van een aanvraag contact op met één van de specialisten van acconavm. Maak hiervoor gebruik van onderstaand contactformulier.

Wilt u bovenstaande tekst als pdf ontvangen? Download dan hieronder de whitepaper en ontvang deze kosteloos in uw mailbox.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Regeling Omgevingskwaliteit whitepaper - september 2017.pdf
 • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht