Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot melkproducerende bedrijven

Melkproducerende bedrijven

Op 12 april 2017 heeft de staatssecretaris middels een brief bekend gemaakt dat hij, in overleg met de sector, heeft besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Niet-melkproducerende bedrijven worden vrijgesteld van het fosfaatreductieplan 2017.

Belangrijkste wijzigingen

Samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen van dit moment:

  • Niet-melkproducerende bedrijven blijven buiten de GVE reductieregeling in 2017. Deze bedrijven hoeven dus geen vee te reduceren.
  • De afvoer van dieren van melkproducerende bedrijven wordt gemonitord om het verplaatsen van dieren naar niet-melkproducerende bedrijven tegen te gaan. De praktische uitvoering van het systeem van monitoring en wat dit exact betekent voor u is nog onduidelijk. De regeling wordt hier op korte termijn voor aangepast.
  • Extra grond die na 2015 verworven is, telt definitief niet mee bij de bepaling of een bedrijf grondgebonden is. De situatie in 2015 blijft hierbij dus leidend.
  • De staatssecretaris heeft oog voor bedrijven met overdrachtsperikelen waardoor de registratie op 1 april 2017 bij RVO nog niet was bijgewerkt (omdat RVO zaken nog moest verwerken). RVO doet echter geen toezegging voor extra tijd.

Een korte terugblik

Op 17 februari 2017 is, als onderdeel van het maatregelenpakket fosfaatreductie, de Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling zou gelden voor zowel melkproducerende als niet-melkproducerende bedrijven. In overleg met de sector heeft de staatssecretaris nu besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven.

[Update: De wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan is gepubliceerd op 28 april 2017. ]

Regeling fosfaatreductieplan

De regeling stimuleert melkvee- en jongveebedrijven het aantal stuks rundvee (GVE) terug te brengen, zodat in 2017 een fosfaatreductie van 4 miljoen kilogram wordt behaald. Om een ‘weglekeffect’ tegen te gaan is besloten dat de regeling (hetzij met een aangepaste referentiedatum) ook geldt voor niet-melkproducerende bedrijven. Met het weglekeffect wordt het verplaatsen van GVE van melkproducerende bedrijven naar bedrijven die niet onder de regeling vallen bedoeld. De fosfaatproductie van het betreffende bedrijf binnen de regeling wordt zo gereduceerd, maar dat geldt niet voor de totale fosfaatproductie in Nederland.

Nu blijkt dat er bij niet-melkproducerende bedrijven toch onbedoelde negatieve effecten optraden. Wijziging van de regeling op 28 maart 2017 jl. was echter ontoereikend om deze bedrijven tegemoet te komen.

Op 12 april 2017 heeft de staatssecretaris middels een brief bekend gemaakt dat hij, in overleg met de sector, heeft besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Niet-melkproducerende bedrijven worden vrijgesteld van het fosfaatreductieplan 2017. Dat leidt tot een aantal belangrijke wijzigingen, zoals hierboven beschreven.

Wij houden de berichtgeving in de gaten en zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u verder informeren. Hebt u vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht? Neem dan contact op met uw accountmanager van acconavm of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht