POP3-subsidie Jonge landbouwers: gaat u investeren?

subsidie jonge landbouwer

Bent u landbouwer en jonger dan 41 jaar? En wilt u duurzame investeringen doen, zoals zonnepanelen, emissiearme vloeren of energiebesparende maatregelen in uw stallen? Vanaf 7 december 2020 kunt u hiervoor de POP3-subsidie aanvragen. Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen voor uw investeringsplannen.

POP3 in het kort

De subsidie Jonge landbouwers valt onder het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Er zijn diverse investeringscategorieën waarvoor u subsidie kunt krijgen. Kijk hiervoor naar de voorwaarden van de POP3-subsidie in uw provincie. U vraagt de subsidie aan op de website van de RVO.

De regelingen in alle provincies zijn (nagenoeg) gelijk aan elkaar. Wel hebben enkele provincies bepaalde investeringscategorieën niet opgenomen in hun investeringslijst. Een subsidieaanvraag kan maximaal betrekking hebben op drie investeringscategorieën.

Met de informatie die nu bekend is, heeft acconavm een investeringslijst samengesteld, die u kunt downloaden: Tabel investeringscategorieën POP 3 Jonge landbouwers 2020.
Binnenkort verschijnt de investeringslijst op de website van de RVO.

Hoeveel subsidie?

U kunt de POP3-subsidie tussen 7 december 2020 en 12 februari 2021 aanvragen op de website van de RVO. Het subsidiebedrag is maximaal 30 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van 20.000 euro en een minimum van 10.000 euro. Een subsidie lager dan 10.000 euro wordt niet uitgekeerd.

Niet-jonge landbouwer

Hebt u een medebedrijfshoofd dat niet wordt gezien als ‘jonge landbouwer’? Dan valt uw subsidiebedrag lager uit. U kunt het subsidiebedrag dan op twee manieren berekenen, namelijk:

  1. met een verlaging van 6 procent voor elke niet-jonge landbouwer als bedrijfshoofd.
  2. op basis van de verdeling van het eigen vermogen van uw onderneming.

Het is afhankelijk van uw situatie welke rekenwijze het meest gunstig is voor u. Uw acconavm adviseur kijkt graag met u mee.

2019 vs. 2020

De regeling voor 2020 komt overeen met de POP3-subsidie van 2019. Wel zijn er twee nieuwe categorieën toegevoegd ten opzichte van 2019:

  • duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling
  • verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen

Waar kunt u op letten?

Wilt u duurzaam investeren en gebruikmaken van de POP3-subsidie? Let dan goed op het volgende. U krijgt alleen subsidie voor investeringen die u anders – zonder de subsidie – niet zou uitvoeren. Als u vóór de datum van de aanvraag al verplichtingen bent aangegaan, wordt uw aanvraag afgewezen. Zorg dus dat u niet te vroeg start met alles in gang zetten.

Investeren in coronatijd

Het coronavirus kan ervoor zorgen dat uw POP3-project vertraging oploopt of dat u de investering moet uitstellen. De RVO houdt hier rekening mee. Zo kunt u uw POP3-project tijdelijk uitstellen en kunt u het project ná de aanvraag nog wijzigen. Lees hierover meer op de website van de RVO.

Zonnepanelen en windmolens

Gaat u investeren in zonnepanelen of windmolens en is de verwachte gemiddelde energieproductie door de investering hoger dan de energie uit gas en elektriciteit die op jaarbasis nodig is voor uw bedrijf (inclusief woning)? Dan krijgt u alleen de kosten vergoed voor de investering die (naar rato) wordt gedaan voor de gemiddelde energiebehoefte van uw bedrijf (inclusief woning).

Accountantsverklaring nodig

Kiest u voor de berekening op basis van uw vermogen? Dan heeft RVO een accountantsverklaring van u nodig. acconavm kan dit voor u in orde maken. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we de verklaring tijdig af kunnen geven.

Wij staan voor u klaar

Wilt u investeren, met focus op een duurzame toekomst? Dan biedt de POP3-subsidie u veerkracht. Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? De adviseurs van acconavm zijn thuis in uw sector en ondersteunen u hierbij graag. Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht