Pachtrecht: ‘Akkoord van Spelderholt’, het vervolg

Pacht

Omdat de huidige pachtregelgeving niet goed aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk bestond behoefte aan een evaluatie van het pachtrecht. Deze evaluatie is uitgevoerd door prof. mr. D.W. Bruil.

In vervolg op deze evaluatie zijn vertegenwoordigers van pachters en verpachters met elkaar in gesprek gegaan over een vernieuwing van het pachtrecht. Dit gesprek heeft begin juli 2014 geleid tot een deelakkoord omdat geen overeenstemming kon worden bereikt over het overgangsrecht. Zie Akkoord van Spelderholt uit het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nummer 9, september 2014.

Vervolgens zijn na 2 november 2015 diverse gesprekken gevoerd met de betrokken partijen om toch te proberen een akkoord te bereiken over het overgangsrecht en de wijze van prijstoetsing van de diverse pachtvormen. Helaas is dit niet gelukt. De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) stemmen niet in met het eindakkoord.

Op 20 april 2016 is vervolgens het niet door alle betrokken partijen onderschreven eindakkoord aangeboden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Zie brief initiatiefnemers Spelderholt akkoord aan de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Wijziging pachtregelgeving

Omdat niet alle betrokken partijen hebben ingestemd met het eindakkoord, is het onzeker of het gepresenteerde eindakkoord binnen afzienbare termijn zal leiden tot een daadwerkelijke wijziging van de pachtregelgeving. Het is wel duidelijk dat er in de toekomst wijzigingen zullen plaatsvinden. Wij adviseren u daarom om zo veel mogelijk te anticiperen op mogelijke veranderingen in de pachtregelgeving in de toekomst en uw reguliere pachtrechten zo veel mogelijk te versterken. In dat kader vragen wij uw aandacht voor het overgangsrecht zoals dat wordt voorgesteld voor de bestaande reguliere pachtovereenkomsten. U vindt hieronder het schema met het voor deze overeenkomsten voorgestelde overgangsrecht.

schema

Bron: Akkoord van Spelderholt – Bijlage 1, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nummer 9, september 2014

Versterk uw positie

Ons advies is om uw positie als zittende reguliere pachter zo veel mogelijk te versterken en, indien dit mogelijk is, nu al een “medepachterschap” aan te vragen voor de bedrijfsopvolgers of na te denken over een “indeplaatsstelling” voor de bedrijfsopvolger(s). U hebt op die manier langer zekerheid dat het huidige stelsel van pachtprijsbeheersing voor u en voor uw bedrijfsopvolger(s) blijft gelden.

Agrarisch recht en ruimtelijke ordening

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden. Ook wanneer u andere vragen hebt over pachtovereenkomsten of over het pachtrecht zijn wij u graag van dienst. Wanneer u vragen hebt, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de juristen van de Vakgroep Agrarisch Recht en RO van acconavm. U kunt de juristen bereiken onder telefoonnummer 026 – 384 23 88 of via e-mail L.Kooijman@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht