Paardenhouderij

Subsidieregeling SDE najaarsronde 2018
SDE - najaarsronde 2018 Van 2 oktober 09:00 uur tot en met 8 november 17:00 uur wordt de najaarsronde van de  subsidieregeling SDE+ geopend ter stimulering van productie van duurzame energie. De regeling is bestemd voor bedrijven en non-profitinstellingen.

Lees meer
Zorg voor een juiste perceelregistratie en voorkom boetes
juiste perceelregistratie Elk bedrijf dat als landbouwer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krijgt jaarlijks een uitnodiging van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het invullen van de Gecombineerde Opgave. De hoeveelheid landbouwgrond die u als landbouwer in gebruik hebt, bepaalt de hoeveelheid meststoffen die u mag uitrijden. Wanneer percelen niet correct door de landbouwer worden opgegeven kan dit leiden tot een boete.

Lees meer
Horizontaal toezicht: Wat betekent dit en welk voordeel biedt het u?
Horizontaal Toezicht Bij horizontaal toezicht gaat het om het wederzijdse vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige. Zit u niet in horizontaal toezicht, dan wordt uw aangifte achteraf gecontroleerd door de Belastingdienst. Bij horizontaal toezicht verschuift het toezicht van controle achteraf naar afstemming vooraf.

Lees meer
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2018
Schenkingsvrijstelling eigen woning 2018 Strenge hypotheekregels maken het, met name voor starters, soms lastig om een huis aan te kopen. En hoe financier je vervolgens noodzakelijk onderhoud of gewenste verbeteringen aan de woning? Een schenking kan dan uitkomst bieden.

Lees meer
Brexit – welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?
Brexit Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op dit moment is nog weinig bekend wat exact de gevolgen zullen zijn van deze uittreding. Zo is het nog onzeker of het een zogenaamde ‘harde’ Brexit wordt of dat er een overgangsperiode komt. Wat al wel duidelijk is dat een Brexit belangrijke gevolgen heeft voor ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Deze gevolgen gelden overigens ook voor  werknemers die werken in het Verenigd Koninkrijk. Wat

Lees meer
Het huwelijk en schenkbelasting
huwelijk en schenkbelasting De wet- en regelgeving rondom het huwelijk is onlangs gewijzigd. Hierdoor wordt in de praktijk regelmatig de vraag gesteld of het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden nu raadzaam is.

Lees meer