Openstelling POP3 subsidie Limburg – Innovatie en modernisering

POP3 Limburg

Van 5 februari tot en met 15 maart 2018 wordt vanuit de Provincie Limburg de subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor Innovatie en modernisering agrarische bedrijven’ opgesteld. De regeling is bedoeld voor Limburgse landbouwers.

De investeringen zijn nodig voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovatie binnen de agrosector.

Het project (en de bijbehorende investeringen) komen in aanmerking voor subsidie indien een bijdrage geleverd wordt aan ten minste één van de volgende thema’s:

  1. Verschuiving van bestaande kostenreductiestrategie naar meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
  2. Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen.
  3. Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop, lucht en/of grond- en oppervlakte water (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen). Maatregelen die leiden tot minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid).
  4. Klimaatmitigatie (verminderen van uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie).
  5. Klimaatadaptie (door het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en- overschotten en toenemende verzilting).
  6. Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en/of het verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
  7. Behoud van versterking van de biodiversiteit en/of de omgevingskwaliteit.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum subsidiebedrag van € 20.000 en een maximum van € 250.000 per aanvraag. Het totale budget voor deze regeling bedraagt € 2.700.000.

Whitepaper

Download voor uitgebreidere informatie de whitepaper Subsidieregeling POP3 Provincie Limburg – Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.

Contact

Bent u landbouwer in Limburg en hebt u investeringsplannen die aansluiten bij één van voorgaande thema’s? Bespreek dan met uw acconavm accountmanager of u gebruik kunt maken van de regeling. U kunt tevens gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Subsidieregeling POP3 Limburg whitepaper - februari 2018.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht