De nieuwe WOZ-beschikking komt er aan! Bezwaar maken loont!

nieuwe WOZ-beschikking

Binnenkort valt hij weer bij u op de mat, de zogenaamde WOZ-beschikking. Deze bevat de getaxeerde waarde van uw woonhuis met ondergrond en, indien van toepassing, de agrarische bedrijfsgebouwen met ondergrond.

Een belangrijke vaststelling

Op basis van deze getaxeerde waarde worden gemeentelijke heffingen, zoals Onroerende Zaakbelasting (OZB) en waterschapsheffingen vastgesteld. De WOZ-waarde is daarnaast van belang voor andere belastingmiddelen, zoals het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, afschrijvingsbeperkingen bedrijfsgebouwen in uw onderneming. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de erf- en schenkbelasting. Een goed moment om eens kritisch naar uw WOZ-beschikking te kijken…of te laten kijken.

Beoordeling WOZ-waarde

acconavm kan u bijstaan met het beoordelen van de WOZ-waarde. Zijn bijvoorbeeld de juiste normwaarden gehanteerd en heeft de gemeente wel correcte vergelijkingsobjecten gebruikt? De afgelopen tijd zijn verschillende interessante rechtelijke uitspraken de revue gepasseerd. Zo heeft bijvoorbeeld de rechter bepaalt dat met het aanstaande fokverbod op nertsen rekening gehouden dient te worden bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Daarnaast kunt u denken aan het waarde drukkende element bij (agrarische) bedrijfswoningen waar veel gemeenten geen (of te weinig) rekening mee houden.

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde dient u een goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen bij uw gemeente. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de beschikking. Als u het bezwaarschrift laat indienen door een deskundige en dit bezwaar leidt tot een correctie van de aanslag, hebt u recht op een kostenvergoeding (normbedrag).

De afgelopen jaren heeft acconavm namens vele klanten succesvol een bezwaarschrift ingediend. We hebben  zelfs enkele malen, met succes, de gang naar de rechtbank genomen om alsnog een lagere WOZ-waarde af te dwingen. Hierdoor hebben deze klanten direct op gemeentelijke heffingen bespaard en op de midden en lange termijn minder belastingen zoals inkomsten-, erf- en schenkbelasting betaald. Voor de erf- en schenkbelasting kan dit al snel oplopen tot duizenden euro’s besparing.

Gaan wij dit jaar ook u geld besparen met uw WOZ-beschikking? De adviseurs van acconavm denken graag met u mee. Neem contact op met uw acconavm adviseur of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht