Nieuwe PAS-periode

PAS-periode

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De eerste periode loopt nu op zijn einde. Wat betekent dit voor u?

Het PAS heeft als doel het reguleren van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, het versterken van de natuur en zorgen dat er ruimte blijft voor economische ontwikkelingen.

Tijdsvakken

Het eerste tijdvak van het programma werkt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2021. Het tijdvak is opgedeeld in twee perioden. De eerste periode loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. De tweede periode gaat in op 1 juli 2018 en loopt tot en met 30 juni 2021.

Beschikbare ontwikkelingsruimte

De beschikbare ontwikkelingsruimte binnen het PAS is in twee segmenten verdeeld. Het eerste segment bestaat uit projecten die van nationaal en provinciaal belang zijn, de zogenaamde ‘prioritaire projecten’.

Het tweede segment is beschikbaar voor industriële, agrarische en andere activiteiten. Van de ontwikkelingsruimte voor het tweede segment is 60% beschikbaar voor toedeling in de eerste periode en 40% voor toedeling in de tweede periode van het eerste tijdvak van het PAS.

Dit betekent dat op 1 juli 2018 de resterende 40% aan ontwikkelingsruimte vrij zou moeten komen, die door het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie) kan worden toegedeeld. Er is echter gebleken dat er op bepaalde plaatsen al meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven. Dit heeft tot gevolg dat er op deze plaatsen minder dan 40% ontwikkelingsruimte aanwezig is. Hoe groot de nog beschikbare ontwikkelingsruimte precies is, wordt nog door de PAS-partners uitgezocht.

Opschorting nieuwe PAS-periode

In verband met bovenstaande zal het beschikbaar stellen van de ontwikkelingsruimte niet per 1 juli 2018 plaatsvinden. Niet eerder dan in het najaar van 2018 wordt duidelijk hoeveel ontwikkelingsruimte binnen het PAS beschikbaar komt voor de tweede periode van het eerste tijdvak. Er zal vervolgens een besluit worden genomen over in hoeverre de gereserveerde 40% ontwikkelingsruimte in het tweede segment beschikbaar kan worden gesteld voor de tweede periode van het eerste tijdvak. Deze beslissing nemen de PAS-partners mede op basis van monitoringsresultaten, het ecologisch oordeel in de gebiedsanalyses en de tussenevaluatie die momenteel plaatsvindt. Dit heeft geen invloed op de ontwikkelingsruimte in het eerste segment, de prioritaire projecten.

Gevolgen

Wilt u weten welke gevolgen de opschorting van de PAS-periode voor uw bedrijf heeft? Of wilt u toetsen of uw vergunningen op orde zijn? Dan kunt u hierover contact opnemen met uw acconavm adviseur of gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht