Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal

bepaling fosfaattoestand

In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn is een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand van de bodem vanaf 2021 aangekondigd. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2021 een gecombineerde indicator wordt ingevoerd, voor zowel grasland als bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Wat verandert er?

In 2020 blijven het P-AL-getal (grasland) en het Pw-getal (bouwland) van toepassing voor het bepalen van de fosfaattoestand van de bodem. Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator ingevoerd om de fosfaattoestand van zowel grasland als bouwland te bepalen. Dit wordt een combinatie van:

  • P-AL-getal: een ‘capaciteitsindicator’ die een beeld geeft van de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem.
  • P-CaCl2-getal: een ‘intensiteitsindicator’ die een indicatie geeft van de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem. Dit wordt ook wel het P-PAE-getal genoemd.

Nieuwe bemonstering

De geldigheidsduur van de bestaande analyse van de fosfaattoestand van een perceel, die volgens het bemonsteringsprotocol is uitgevoerd, zal gerespecteerd worden. Deze blijven maximaal vier jaar geldig.

Vanaf het moment dat de gecombineerde indicator in werking treedt zullen alle bemonsteringen moeten plaatsvinden op basis van de gecombineerde indicator. Dat betekent dat vanaf uiterlijk vier jaar na inwerkingtreding van de gecombineerde indicator alle percelen op basis van het gewijzigde bemonsteringsprotocol moeten worden bemonsterd. Percelen waarvan de uitslagen van de fosfaatbemonstering niet bekend zijn bij de overheid, krijgen de fosfaatstatus ‘hoog’ toegekend.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen met betrekking tot fosfaattoestand of heeft u andere vragen, neem contact op met uw acconavm accountmanager of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht