Nadere invulling stelsel fosfaatrechten

fosfaatrechten

Staatssecretaris Van Dam heeft op 3 maart de langverwachte, nadere invulling van het fosfaatstelsel voor melkvee, middels een Kamerbrief, bekend gemaakt. De brief is bedoeld als toelichting op het wetsvoorstel dat de staatssecretaris aan gaat bieden aan de Tweede Kamer.

Het voorstel kan nog worden aangepast tijdens de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De brief geeft echter wel aan op welke lijn de staatssecretaris zit en waarover bovendien overeenstemming is bereikt met diverse partijen uit de sector.

Het fosfaatrechtenstelsel is beoogd in werking te treden op 1 januari 2017.

Kort samengevat ziet het voorstel er als volgt uit:

  • Toekenning van het aantal rechten op basis van de veestapel op 2 juli 2015, in combinatie met gemiddeld melkproductieniveau (forfaitaire normen, dus geen rekening gehouden met BEX).
  • Generieke afroming van het aantal toe te kennen rechten (indicatie: 4-8%). De mate van afroming wordt pas later (halverwege 2017) definitief bepaald.
  • Bedrijven zonder fosfaatoverschot in 2015 worden minder afgeroomd dan bedrijven met een fosfaatoverschot in 2015.
  • Fosfaatrechten worden vrij verhandelbaar en kunnen direct vanaf de inwerkingtreding van het stelsel worden overgedragen. Bij overdracht wordt 10% afgeroomd.
  • De afgeroomde rechten bij overdracht worden toegevoegd aan een fosfaatbank. Zodra de totale Nederlandse fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt, kunnen uit deze fosfaatbank rechten uitgedeeld worden aan specifieke bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldoen (waaronder mate van grondgebondenheid).
  • De AMvB grondgebonden groei blijft ook van kracht.
  • Een efficiënte fosfaatbenutting (aan te tonen met BEX) geeft ruimte om binnen de toegekende fosfaatrechten meer vee te houden.

Knelgevallen

Voor knelgevallen komt er een zeer beperkte regeling om te voorkomen dat ten behoeve van deze voorziening extra moet worden afgeroomd.

Contact

Indien u vragen hebt over de invulling van het stelsel fosfaatrechten en wat dit zal betekenen voor uw bedrijf, neem dan contact op met uw adviseur van acconavm. U kunt uw vraag tevens stellen via onderstaand contactformulier.

U vindt de volledige brief van de staatssecretaris op de website van de Rijksoverheid.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht