Mestverwerkingsplicht en dierrechten in 2020

Mestverwerkingsplicht dierrechten intensieve veehouderij

Het einde van het jaar is weer in zicht. De balans voor de mestverwerkingsplicht en dierenrechten kan worden opgemaakt. Hebt u al voldaan aan de mestverwerkingsplicht voor 2020? En beschikt u over voldoende dierrechten voor 2020? Zo regelt u het goed.

Mestverwerkingsplicht

Wanneer u meer mest produceert dan u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen, moet u een deel van deze mest verplicht verwerken. Het overschot van de productie wordt niet gecorrigeerd voor de voorraad mest. Een overzicht van de belangrijkste zaken voor 2020.

Een deel van uw overschot moet u laten verwerken. De verplichte verwerkingspercentages verschillen per regio en per jaar.

De percentages zijn in 2020:

 • Regio Zuid: 59 procent
 • Regio Oost: 52 procent
 • Regio Overig: 10 procent

Hebt u een bedrijf met locaties in meerdere regio’s? Dan geldt voor u het hoogste verwerkingspercentage van de regio’s waarin de locaties zich bevinden.

Vrijstelling verwerkingsplicht

Een vrijstelling van de mestverwerkingsplicht is mogelijk voor:

 • Bedrijven met een verwerkingsplicht van minder dan 100 kg fosfaat.
 • Een biologisch bedrijf; mits de te verwerken hoeveelheid fosfaat wordt afgevoerd naar een ander biologisch bedrijf.
 • Bedrijven die hun volledige bedrijfsoverschot in de regio (maximaal 20 km) afzetten. Het bedrijfsoverschot mag maximaal 25 procent van de fosfaatproductie bedragen. De mest moet rechtstreeks op het land van de afnemer worden aangewend en het totale bedrijfsoverschot wordt afgevoerd via deze regionale mestafzet. Op de mestbon vult u opmerkingscode 71 in. Let op: wanneer u bijvoorbeeld boer-boer mest afvoert dan vult u naast opmerkingscode 32 ook opmerkingscode 71 in.
 • Voor bedrijven met stromest geldt er een vrijstellingsregeling.

Opties voor verwerking

Wanneer u geen vrijstelling hebt voor de mestverwerkingsplicht, hebt u verschillende mogelijkheden om aan de plicht te voldoen.

 • U kunt de mest rechtstreeks, zonder tussenopslag, afvoeren naar een verwerker of exporteur. U vult op de mestbon opmerkingscode 61 in.
 • Via een driepartijenovereenkomst levert u de mest via een derde partij aan een verwerker of exporteur. Deze overeenkomst moet vooraf worden afgesloten en uiterlijk 31 december 2020 door alle drie partijen worden ondertekend en gemeld (bij RVO). U vult op de mestbon geen opmerkingscode in.
 • U draagt de verwerkingsplicht over aan een andere veehouder en sluit hiervoor, uiterlijk 31 december 2020, een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) af. U vult op de mestbon geen opmerkingscode in.

Andere opties om aan uw mestverwerkingsplicht te voldoen zijn:

 • Afvoer van mest naar een champignonsubstraatbereider. Dit mag alleen wanneer het paarden-, pony- of pluimveemest betreft. De afnemer moet de betreffende hoeveelheid fosfaat nog hetzelfde jaar gebruiken. U vult op de mestbon opmerkingscode ‘afvoer naar champignonsubstraatbereider’ in.
 • Afvoer van mest naar ‘grenspercelen’. U vult op de mestbon opmerkingscode 13 ‘Verklaring eigen gebruik’ in.

Dierrechten

Hebt u genoeg varkens- of pluimveerechten voor 2020? Voor 31 december 2020 moet u als ondernemer voldoende varkens- of pluimveerechten hebben. De gemiddelde veestapel bepaalt hoeveel dierrechten u nodig hebt over 2020. Hiervoor kunt u een goede prognose maken. Hoe staat het met uw dierrechten? Hebt u er te weinig of is er een overschot? Bekijk samen met uw acconavm adviseur wat verstandig is: kopen, verkopen, leasen of verleasen.

Prognose stalbalans

Is er het afgelopen jaar veel veranderd in uw bedrijfsvoering en dieraantallen? Dan adviseert acconavm u om een prognose stalbalans 2020 op te laten stellen. Dit is verstandig om verrassingen in januari te voorkomen. Vooral als u nog VVO’s nodig hebt of mest moet verwerken, is een prognose stalbalans raadzaam. Neem contact op met uw bedrijfskundig adviseur of maak gebruik van onderstaand adviesformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht