Mest, derogatie en betalingsrechten in 2021 – let op de data

mest derogatie 2021

De wet- en regelgeving waar u als agrariër mee te maken hebt, verandert veelvuldig. In dit artikel vindt u een selectie van belangrijke data voor de komende maanden: derogatie, bemestingsplan, betalingsrechten, etc.

Aanvraag derogatie 2021

In principe mag u op uw landbouwgrond per hectare, per jaar 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest gebruiken. Met een derogatievergunning mag u afwijken van deze vastgestelde norm en de hoeveelheid verhogen naar 230 of 250 kilogram stikstof per hectare per jaar. U vraagt uw derogatievergunning voor 2021 aan van 1 januari tot en met 31 januari.

In 2021 is er één nieuwe voorwaarde voor derogatie. Die houdt in dat u niet tegelijk mee kunt doen aan derogatie én ‘Mest bovengronds uitrijden’ (zie hieronder). U maakt een keuze tussen beide regelingen.

Mest bovengronds uitrijden

Er bestaat een vrijstellingsregeling voor rundveebedrijven om drijfmest bovengronds aan te wenden. De vrijstelling geldt voor rundveedrijfmest (diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120), welke is geproduceerd op het eigen bedrijf en op grasland van het eigen bedrijf wordt uitgereden. Aanmelden voor de vrijstelling kan van 1 januari tot en met 1 februari.

Uitrijperiode en maïspercelen melden

In het kader van precisiebemesting bestaat het voornemen om een latere eerste uitrijdatum voor drijfmest en zuiveringsslib in te voeren. De uitrijdatum wordt vooruitgeschoven naar 15 maart. De maatregel is onderdeel van het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Gaat u mais telen op zand- en lössgrond? Van 20 januari tot en met 15 februari dient u dit te melden bij RVO, inclusief de percelen waarvoor dit geldt.

Bemestingsplan 2021

Stel vóór 1 februari 2021 uw bemestingsplan 2021 op. Wijzigingen moet u binnen 7 dagen in uw bemestingsplan opnemen.

Aanvullende gegevens

Wilt u in aanmerking komen voor derogatie of hebt u een schriftelijk verzoek van RVO ontvangen? Geef dan vóór 1 februari 2021 de aanvullende gegevens agrarische bedrijven door in het kader van het mestbeleid bij RVO.

U geeft ook gegevens van de eindvoorraad van alle mest door. Deze eindvoorraad is de hoeveelheid mest die u op 31 december op uw bedrijf hebt opgeslagen. Naast het totale gewicht hiervan, geeft u door hoeveel stikstof en fosfaat erin zat. Gebruik voor de gehalten altijd de best beschikbare gegevens, bijvoorbeeld analyseresultaten van uw mest.

Controle uitbetaling betalingsrechten

Controleer de uitbetaling van uw betalingsrechten goed. Bezwaar maken tegen een ‘beslissing uitbetaling betalingsrechten 2020’ moet binnen zes weken.

Overdracht betalingsrechten

Wijzigt de oppervlakte grond in 2021 vanwege (ver)koop/(ver)verhuur van landbouwgrond? Dan moeten de betalingsrechten uiterlijk 15 mei 2021 overgedragen worden. De koper/huurder kan deze rechten dan in het lopende subsidiejaar laten uitbetalen.

Indienen KringloopWijzer

Begin januari start u met het afsluiten van uw mestboekhouding. Verzamel direct de informatie voor het invullen van uw KringloopWijzer. Sorteer tijdig voor en bepaal uw bedrijfsdoelen voor 2021. De indientermijn voor de KringloopWijzer is uiterlijk 15 mei 2021.

Indienen Gecombineerde Opgave

De jaarlijkse opgave voor agrarische ondernemers moet u doen voor 15 mei 2021. Dit is tevens de sluitdatum voor het regelen van grond voor grondgebonden groei.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

acconavm begeleidt veel agro-ondernemers rondom de mestwetgeving. Zij ervaren het als prettig om samen met een deskundig adviseur in deze ingewikkelde materie te duiken. Wij ondersteunen bijvoorbeeld in het:
opstellen en actualiseren van de gebruiksnormen berekening;
berekenen en toepassen van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX);
opstellen van de Kringloopwijzer;
voorbereiden op de NVWA-controles;
opstellen van zienswijzen.
acconavm kan tevens alle hierboven genoemde punten voor u regelen zodat u ontzorgd wordt.

Kunnen wij u ontzorgen?

Mogelijk hebt u al een aantal zaken geregeld. Wij helpen u graag bij het regelen van overige punten. Mocht u vragen hebben over genoemde onderwerpen neem dan contact met ons op. Dit kan via uw bedrijfskundig adviseur of kijk op de contactpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht