Nieuwsbrieven Melkvee

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks speciaal voor melkveehouders

Nieuwsbrieven Melkvee

Melkvee

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Melkvee.

Maart 2021
Over de Gecombineerde Opgave, faunaschade, WOZ, redenen voor een winstprognose en meer
Januari 2021
Over ISDE 2021, investeren in uw melkveebedrijf, belangrijke data, liquiditeit en meer
November 2020
Over SDE++, voorsorteren, pacht, TVL, herwaardering van landbouwgrond en meer
Oktober 2020
Over het nieuwe mestbeleid, de bedrijfsopvolgingsregeling, webinar: 'Ondernemen met toekomst', het UBO-register en meer
Augustus 2020
Over fosfaatplanning, derogatie aanvragen, overdracht fosfaatrechten en meer
Juni 2020
Over de BGT-check, webinar '(on)mogelijkheden eiwitmaatregel', het principebesluit en meer
April 2020
Over liquiditeit, SDE+, Gecombineerde Opgave, PAS en meer
Maart 2020
Over steunmaatregelen agro, de gecombineerde opgave, coronanieuws, gebruiksnormen stikstof en fosfaat en contracten
Januari 2020
Over fosfaattoestand bodem, investeren in uw melkveebedrijf, subsidie jonge landbouwers en meer