http://financieringsruimte

Hoe ziet het nieuwe mestbeleid er straks uit?

Focus op drie sporen

Hoe ziet het nieuwe mestbeleid er straks uit?

nieuwe mestbeleid - drie sporen

Op 8 september 2020 stuurde minister Carola Schouten een brief naar de Tweede Kamer met daarin de contouren van het toekomstige mestbeleid. Wat kunnen we op basis hiervan verwachten voor de toekomst? En hoe kunt u daar nú al op inspelen? Ik deel de highlights uit de brief met u.

Focus op drie sporen

In de brief spreekt Carola Schouten over drie sporen:

  • een volledige grondgebonden melk- en rundvleesveehouderij
  • 100 procent mestverwerking voor niet-grondgebonden bedrijven
  • een gebiedsgerichte aanpak

1: grondgebondenheid

Een van de hoofdcontouren is dat de minister inzet op grondgebondenheid. Daarbij plaatst een boer al zijn mest op eigen grond of op de grond van een collega-landbouwer in een (regionaal) samenwerkingsverband. Voor de melkveehouderij en de rundvleesveehouderij wordt grondgebondenheid gezien als de gewenste ontwikkelrichting. Indien een grondgebonden bedrijfsvoering niet mogelijk is vanwege een intensievere bedrijfsvoering, moet alle mest worden afgevoerd en verwerkt.

2: niet-grondgebonden bedrijven

Hebt u een niet-grondgebonden bedrijf? Dan laten de plannen van Carola Schouten zien dat u dan alle geproduceerde mest moet laten verwerken. Het is dus niet de bedoeling om onbewerkte mest op uw eigen grond aan te wenden.

3: gebiedsgerichte aanpak

De derde contour die Schouten benoemt, is een gebiedsgerichte aanpak gericht op gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft. Kort samengevat: om vee te houden hebt u grond nodig om volledig grondgebonden te zijn óf moet u mest intensief laten verwerken door professionele mestverwerkers.

Huidige mestwet blijft bestaan

De bovengenoemde punten zijn dus slechts contouren: het nieuwe beleid moet nog concreet gemaakt worden. Maar het vertelt uiteraard wel wat over de richting van het nieuwe beleid. Let op: deze contouren gaan niet de huidige mestwet vervangen. Het gebruiksnormenstelsel, de Wet grondgebonden groei en fosfaatrechten blijven gewoon bestaan.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Hoe het beleid er precies uit komt te zien, is dus nog toekomstmuziek. Als veehouder kunt u wel alvast inspelen op de (waarschijnlijke) weg die is ingeslagen. Breng nu alvast in beeld waar u nu staat met uw bedrijf. Bent u niet-grondgebonden? Wat zijn dan de mogelijkheden? Is er nog landbouwgrond beschikbaar?

Denk er ook eens over om in gesprek te gaan met een collega-landbouwer in uw omgeving, om de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband te onderzoeken.

Bent u wél grondgebonden, dan kan het nieuwe beleid ook gevolgen voor u hebben. Ga alvast na hoe u uw latente mestplaatsingsruimte ter beschikking kunt stellen aan derden.

Ontdek de mogelijkheden

Hoe u op bedrijfsniveau kunt anticiperen op het toekomstige beleid, hangt af van de verdere invulling. Wij kijken graag alvast vooruit met u, zodat u verstandig kunt inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. We brengen uw situatie in beeld en brainstormen graag met u over de mogelijkheden. Zodat u de continuïteit van uw onderneming waarborgt én uw veerkracht versterkt voor de toekomst. Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Johan Ros
Johan Ros (Agrarisch Bedrijfsadviseur)
Sinds 2011 versterkt Johan Ros het agro-adviesteam in Drachten. De melkveesector is zijn domein. Johan is gespecialiseerd in advies over bedrijfsontwikkeling, subsidies, mest en mineraal én hij begeleidt studiegroepen met melkveehouders. Ondernemers verder brengen, met focus op de toekomst: dat is Johans passie.


<< terug naar overzicht