Melkvee

Onze kennis van en passie voor melkveehouderij

Melkvee

Goede (fiscale) redenen om nú een winstprognose te maken
winstprognose melkvee Kunt u als agro-ondernemer fiscaal gezien bepaalde investeringen nú nog doen, of beter uitstellen tot volgend jaar? Met een winstprognose krijgt u uw cijfers over 2020 inzichtelijk. Zodat u dit jaar nog slimme (fiscale) keuzes kunt maken. Ik vertel u graag meer over de toegevoegde waarde van een winstprognose, en welke stappen u hiervoor dit jaar nog kunt zetten.

Lees meer
Check uw KVK-inschrijving en voorkom teleurstellingen
check kvk-inschrijving In het Handelsregister van de KVK staat uw bedrijf ingeschreven onder een of meerdere SBI-codes. Met die codes geeft u aan wat de hoofd- en eventuele nevenactiviteiten zijn van uw bedrijf. En op basis van dié codes worden ook subsidies en regelingen toegekend. Het is dus verstandig om deze regelmatig te checken.

Lees meer
Hoe ziet het nieuwe mestbeleid er straks uit?
nieuwe mestbeleid - drie sporen Op 8 september 2020 stuurde minister Carola Schouten een brief naar de Tweede Kamer met daarin de contouren van het toekomstige mestbeleid. Wat kunnen we op basis hiervan verwachten voor de toekomst? En hoe kunt u daar nú al op inspelen? Ik deel de highlights uit de brief met u.

Lees meer
Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet versoberd: wat betekent dit?
BOR Gaat uw kind in de toekomst uw (melkvee)bedrijf overnemen? Dan kunt u wellicht een beroep doen op een regeling in de erf- en schenkbelasting: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze regeling zou misschien versoberd worden, maar dit is niet gebeurd. Lees wat de BOR inhoudt en hoe dit u méér financiële veerkracht oplevert.

Lees meer
Melkveehouders helpen elkaar met waardevolle inzichten via de visiegroep
visiegroep voor melkveehouders Onze adviseurs en accountants zijn belangrijke sparringpartners voor onze klanten. Aan de andere kant hechten ondernemers ook waarde aan ideeën uitwisselen met andere ondernemers. Daarom besloten adviseurs John Raedts en Geert van Nieuwenhoven een visiegroep te starten, waarin acht melkveehouders op structurele basis kennis en ervaring delen, onder leiding van de adviseurs.

Lees meer
Tijdelijk geen overdrachten van fosfaat- en productierechten mogelijk
Tijdelijk geen overdracht mogelijk Bent u van plan uw productierechten van varkens of pluimvee over te dragen? Of uw fosfaatrechten van melkvee? Denk eraan dat u binnenkort een aantal weken geen meldingen kunt doen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) vernieuwt namelijk de formulieren en systemen die voor de overdracht nodig zijn.

Lees meer
Uw PAS-melding vraagt om aanvullende informatie
PAS-melding vraagt aanvullende info Hebt u in het verleden een PAS-melding gedaan voor uw bedrijf? Dan dient u aanvullende informatie aan te leveren bij RVO. U hebt tot 14 augustus de tijd om u aan te melden. Met de aanvullende informatie beoordeelt RVO of uw PAS-melding omgezet kan worden in een vergunning.

Lees meer
Wees op uw hoede voor de praktijken van ‘energiecowboys’
energiecowboys De Autoriteit Consument & Markt doet haar best om ze aan te pakken, maar toch zijn de gewiekste energiecowboys momenteel weer volop actief. Op manipulatieve wijze proberen ze vooral consumenten en kleine ondernemers een contract aan te smeren. Daarbij overschrijden ze regelmatig de grenzen van de wet. Kunt u nog van deze contracten afkomen?

Lees meer