Melkvee

Onze kennis van en passie voor melkveehouderij

Melkvee

Wanneer gaat u over tot asbestsanering?
asbestsanering De subsidiepot voor asbestsanering is geheel leeg, zo berichtte de media onlangs. Voor veel ondernemers die nog niet daadwerkelijk gesaneerd hebben, maar wel plannen hebben gemaakt tot sanering is dit een streep door de rekening. Volgens de politieke berichtgeving lijkt het er sterk op, dat er geen nieuw budget beschikbaar komt. Wat betekent dit voor uw strategie?

Lees meer
Subsidie jonge landbouwers 2018: interessant voor u?
jonge landbouwers 2018 Op 3 december aanstaande wordt de POP3-subsidie Jonge landbouwers weer opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Individuele last Fosfaatreductieplan
Individuele last Fosfaatreductieplan Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 21 augustus jl. geoordeeld dat het fosfaatreductieplan 2017 de rechterlijke toets doorstaat. Kort gezegd konden volgens het CBb melkveehouders voorzien dat ongeremde groei van de veestapel tot fosfaatbeperkende maatregelen zou leiden. Alleen als er sprake is van een individuele disproportionele last kan men mogelijk voor compensatie of ontheffing in aanmerking komen. Wat betekent dit concreet en hoe werkt dat in uw situatie?

Lees meer
“Rutte, laten we samen investeren in een duurzame agrosector!”
Een behoorlijk zoete Prinsjesdag, dat verwacht melkveehouder Gerwin ter Maat aanstaande dinsdag. Zoet voor Nederland, maar ook voor zijn eigen onderneming. Hij zit midden in een groot groeiproces en verwacht de nodige positieve maatregelen voor 2019. Op de zuur-zoetmeter geeft hij Prinsjesdag nu een mooie 8.

Lees meer
Grasland herstellen in 2018
grasland herstellen Is uw grasland op zand- of lössgrond door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven beschadigd? U kunt een vrijstelling voor schadeherstel aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maakt u gebruik van derogatie? Dan gelden er specifieke regels voor graslandvernietiging.

Lees meer
Aanpassing knelgevallenregeling AMvB starters
knelgevallenregeling AMvB starters [Bijgewerkt op 03-10-2018] De Europese Commissie is akkoord met de voorgenomen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) starters. Deze AMvB zorgt voor een verruiming van de knelgevallenregeling in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Lees meer