Melkvee

Onze kennis van en passie voor melkveehouderij

Melkvee

Let op: nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
btw-nummer eenmanszaken Hebt u een eenmanszaak? Dan is uw btw-identificatienummer per 1 januari 2020 veranderd. Hebt u de noodzakelijke wijzigingen reeds verwerkt? We wijzen u graag op enkele belangrijke punten in de communicatie met de Belastingdienst, uw relaties en uw acconavm accountant.

Lees meer
Werkt uw eHerkenningsmiddel nog?
werkt eHerkenning nog Sinds 1 januari 2015 logt u bij RVO verplicht in met eHerkenning. Het merendeel van de abonnementen heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Aangezien u jaarlijks voor 1 februari de aanvullende gegevens moet indienen bij RVO, is het van belang dat u checkt of uw inlog met eHerkenning nog actief is. Het verlengen van uw abonnement is mogelijk tot maximaal een maand nadat het verlopen is.

Lees meer
Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal
bepaling fosfaattoestand In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn is een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand van de bodem vanaf 2021 aangekondigd. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2021 een gecombineerde indicator wordt ingevoerd, voor zowel grasland als bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Lees meer
Investeren in uw melkveebedrijf in 2020 – MIA, Vamil en EIA
Investeren in uw melkveebedrijf in 2020 – MIA, Vamil en EIA Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende technieken? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en/of EIA. Op de Milieulijst 2020 en de Energielijst 2020 staan bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen. 

Lees meer
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij – Melkveehouderij
Maatlat Duurzame Veehouderij - melkveehouderij Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen. Voor een zevental thema’s zijn eisen opgesteld, waarvoor u punten kunt behalen. Als een stal aan de eisen voldoet én voldoende punten heeft, krijgt het een ontwerpcertificaat MDV.

Lees meer
Subsidie Jonge landbouwers 2019: interessant voor u?
Subsidie jonge landbouwers Tot 7 februari 2020 is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Kijkt u vooruit met een prognose?
prognose 2019 loopt alweer ten einde. Het duurt dus niet lang meer totdat we de balans op kunnen maken. Voor verschillende bedrijfsaspecten is het zinvol om een prognose op te stellen. Door te optimaliseren kunt u mogelijk geld verdienen of besparen.

Lees meer
Subsidieregeling SDE+ najaarsronde 2019
SDE+ najaarsronde Van 29 oktober 2019 09.00 uur tot en met 14 november 2019 17.00 uur is de najaarsronde van de subsidieregeling SDE+ geopend. Deze regeling heeft als doel het stimuleren van hernieuwbare energietechnieken. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Lees meer
Zonnepark en erfpacht
zonnepark en erfpacht Het realiseren van een zonnepark op agrarische gronden kan een aantrekkelijke keuze zijn. Planologisch moet het dan wél zijn toegestaan om op de agrarische gronden zonnepanelen te plaatsen. Indien u geen grondeigenaar maar erfpachter bent, is het ook van belang dat u nagaat of de grondeigenaar akkoord kan gaan met uw voornemen.

Lees meer