Maak nu keuzes in maatregelen tegen weersextremen

maatregelen tegen weersextremen

Afgelopen jaar hebben veel boeren schade geleden door extreme droogte. De brede weersverzekering is een mogelijke investering om deze schade in de toekomst deels te dekken, maar dit is vooralsnog geen populaire optie onder agrarisch ondernemers. Het kabinet wil boeren vanaf 2020 tegemoetkomen door de brede weersverzekering vrij te stellen van assurantiebelasting. Kijk dit jaar nog kritisch naar mogelijke voorzorgsmaatregelen en investeringen.

Klimaatomstandigheden zullen komende jaren een steeds groter gevaar vormen voor de landbouwgronden. Voornamelijk land- en akkerbouwers zien door de steeds extremere weersomstandigheden de schade oplopen. Waar de droogte die dit jaar voor veel problemen zorgde, kan het voorkomen dat we in de toekomst meer last ondervinden van bijvoorbeeld hoosbuien.

Voor optimale bescherming van het perceel – en dus gewassen en oogst – ligt de bal ook bij de land- en akkerbouwers zelf, stelt Bert Knollema, adviseur bij Accon avm. ‘De bodem is je kapitaal. In de veenkoloniale gebieden hebben we goede jaren gehad. De prijs van aardappelen steeg naar een mooi niveau, wat financiële ruimte biedt om te investeren. Maar veel ondernemers hebben dit laatste veel in machines gestoken en te weinig in de grond.’

Goed jaar om voorbereidende maatregelen te treffen

Het is nu aan de boeren om kritisch te kijken naar mogelijke voorzorgsmaatregelen en investeringen, stelt Knollema. ‘Ondernemers zouden dit jaar nog een goede risicoanalyse uit moeten voeren, om te kijken welke schade ze in de toekomst kunnen dragen en wat de meest effectieve maatregel is voor eigen land en gewas.

Dat we ons moeten voorbereiden op extremere weersomstandigheden is onoverkomelijk. Het is daarom verstandig om gelden die dit jaar vrijkomen nu te gebruiken om klimaatrisico’s op te vangen, of juist al actief te investeren in bijvoorbeeld drainage en compost om de grond te optimaliseren. Ook als je dit jaar (door de extremen) mindere resultaten hebt geboekt is het van belang jezelf en de onderneming klimaatklaar voor de toekomst te maken.’

Brede weersverzekering als aanvullende optie

De vrijstelling van assurantiebelasting in 2020 betekent een verlaging van de verzekeringspremie, wat meer agrarisch ondernemers moet aansporen om de verzekering af te sluiten. De Brede Weersverzekering kan erg waardevol zijn voor agrarisch ondernemers, mits de juiste dekking wordt afgenomen. ‘De terughoudendheid zit hem vaak in de hoge kosten, maar ook de uiteindelijke schadevergoeding ten opzichte van de verwachtingen. Vooral in de afstemming met de verzekeraar valt nog veel te winnen. Wanneer ondernemers van tevoren goed afstemmen wat de polis inhoudt en wat er daadwerkelijk wordt vergoed, valt de schadevergoeding achteraf niet tegen en is het een waardevolle investering.

De kans dat de overheid nog andere manieren van schadevergoeding zal bieden is minimaal. De gelden die in het verleden werden toegekend middels de wet tegemoetkoming schade bij rampen, worden nu beschikbaar gesteld voor tegemoetkoming in de kosten van de brede weersverzekering’, aldus Knollema.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht