Liquiditeitsprognose voor akkerbouw

Liquiditeitsprognose

Op veel akkerbouwbedrijven zien we de fiscale winst stijgen, dankzij goede prijzen voor alle soorten aardappelen in 2016 en veelal lagere kosten. Akkerbouwbedrijven met veel uien of winterpeen laten beduidend minder goede winsten zien. Gebruik de resultaten en ervaringen van de oogst 2016 om de liquiditeitsprognose voor de oogst van 2017 bij te stellen, het kan zeker nieuwe inzichten geven.

Ondernemen zonder risico’s bestaat niet. Of de verwachtingen en prognoses uitkomen is steeds weer de vraag. Steeds meer ondernemers in de akkerbouw ervaren de meerwaarde van een liquiditeitsprognose. Hiervoor zijn handige tools beschikbaar zoals een liquiditeitsprognose in Excel. Vraag dit eens aan uw accountant of accountmanager.

Liquiditeitsprognose als stevige basis voor belangrijke keuzes

De liquiditeitsprognose geeft een stevige basis om tijdig de juiste keuzes te maken.

  • Kunt u de gewenste investeringen in het machinepark betalen uit de liquide middelen?
  • Is lease een goed alternatief voor uw situatie?
  • Wat betekent een nieuwe leaseovereenkomst voor de liquiditeit van de komende jaren?
  • Wat is het beste tijdstip voor de gewenste investeringen in het machinepark?
  • Kunt u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek optimaal benutten binnen de verschillende boekjaren?
  • Hoe moet het (groot) onderhoud in de gebouwen worden gefinancierd?
  • Is een voorziening in uw situatie een goed alternatief?
  • Geeft de prognose voldoende ruimte voor een investering in drainage of vlaklegging als de grond het toelaat, in het najaar?

Een paar maanden rood staan op de rekening courant kan meestal wel uit. Echter langer dan een half jaar rood staan is relatief duur.

Bepalen ‘break-even’ omzet

U kunt de liquiditeitsprognose ook goed gebruiken voor het bepalen van de ‘break even’ omzet. Dit is de omzet waarbij juist alle kosten worden goedgemaakt door de geldopbrengsten uit de gewassen en neveninkomsten. Steeds meer ondernemers in de akkerbouw gebruiken deze ‘break even’ omzet van de onderneming als onderbouwing voor de afzetstrategie. De mix tussen vaste prijscontracten, pool en vrije afzet. De afwegingen tussen risico en rendement.

Overtollige liquide middelen fiscaal gunstig inzetten

Of hebt u overtollige liquide middelen beschikbaar? De fiscale behandeling is verschillend. Liquide middelen waarvoor voor lange termijn geen bestemming binnen de onderneming bestaat moeten als privé-vermogen worden bestempeld en worden aangegeven in Box 3.

Liquide middelen die tijdig overtollig zijn, zijn bestemd voor toekomstige investeringen in de onderneming. Deze liquide middelen behoren tot het ondernemingsvermogen. Bij de huidige lage rentestanden en belastingtarieven is het aantrekkelijk als het rendement op deze liquide middelen wordt belast in Box 1. Dat wil zeggen binnen de onderneming in Box 1, in plaats van Box 3! Ook spaargeld op een privé-rekening kan mogelijk als zakelijk worden aangemerkt. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor wordt gespaard. Als het geld op termijn in de onderneming zal worden geïnvesteerd kan het nu al als zakelijk worden gezet.

Meer informatie

Kortom, een liquiditeitsprognose dwingt u op een rij te zetten wat er het komende jaar moet gebeuren. Het geeft u overzicht en slagvaardigheid en daarmee rust bij het ondernemen. De adviseurs van acconavm kunnen u begeleiden met het opzetten en interpreteren van een liquiditeitsprognose. Zo kunt u zelf de touwtjes in handen houden en op het juiste moment de juiste keuzes maken. Maak gebruik van onderstaand contactformulier en we helpen u graag verder.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht