Laatste check mestboekhouding

Laatste check mestboekhouding

Mestboekhouding

Het jaar 2016 begint op zijn einde te lopen. De laatste weken bent u vooral overspoeld met informatie over de invoering van fosfaatrechten in 2017. Vergeet echter niet dat u dit jaar ook moet voldoen aan diverse aspecten van de Meststoffenwet.

Dit is het moment om alles nog eens goed op een rij te zetten en te bekijken of u dit jaar voldoet aan alle regels of dat u wellicht nog actie moet ondernemen. Voor de volledigheid volgen hieronder in het kort de diverse zaken waar u dit jaar mee te maken hebt.

Mestafvoer

Wanneer uw dieren meer stikstof en/of fosfaat produceren dan u kunt plaatsen op uw grond, moet u mest afvoeren. Hebt u reeds voldoende mest afgevoerd? De hoeveelheid af te voeren mest hangt uiteindelijk af van een eventueel BEX-voordeel. Omdat u inmiddels het grootste gedeelte van uw ruwvoer ingekuild hebt, kunt u alvast een prognose van de BEX-berekening 2016 maken. U krijgt dan een indruk hoe groot het BEX-voordeel dit jaar is. Zo kunt u beter beoordelen of er voldoende mest afgevoerd is. Wanneer er te weinig mest afgevoerd is, kunt u deze alsnog afvoeren of in voorraad houden. Uiteraard moet deze mest in het laatste geval wel daadwerkelijk in de put aanwezig zijn.

Mestverwerkingsplicht

Veel melkveebedrijven hebben een mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat u een gedeelte van uw fosfaatoverschot moet laten verwerken. Ook kunt u vervangende verwerkingsovereenkomsten afsluiten. Dit moet voor het einde van het jaar geregeld zijn. Er is geen mogelijkheid om deze verplichting door te schuiven naar een volgend jaar. De hoeveelheid fosfaat die u moet laten verwerken hangt af van meerdere factoren. Lees meer over de mestverwerkingsplicht.

Grondgebondenheid

Sinds het jaar 2016 moet u voldoende grond in gebruik hebben ten opzichte van de omvang van uw veestapel. Is uw veestapel (fosfaatproductie) toegenomen ten opzichte van 2014, dan moet in een aantal gevallen ook uw grondareaal zijn toegenomen. Als uw grondareaal is afgenomen ten opzichte van 2014, dan kan het zijn dat u ook minder koeien mag houden.

Uw grondareaal in 2016 ligt uiteraard al vast (dit hebt u opgegeven met de Gecombineerde Opgave). De gemiddelde omvang van uw veestapel kunt u eventueel nog wel bijsturen, als blijkt dat deze te groot is.

Maak nu de balans op!

Maak dus nu de balans op, zodat u nog voldoende tijd hebt om bij te sturen! Hebt u hierbij behoefte aan hulp of advies, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van acconavm. Wij dienen graag als uw sparringpartner en voorzien u, indien gewenst, graag van advies.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht