KringloopWijzer, meer dan alleen een verplichting!

KringloopWijzer

Vanaf 1 januari 2015 zijn melkveebedrijven met een fosfaatoverschot verplicht om met de KringloopWijzer te werken. Sinds 1 januari 2016 zijn ook bedrijven zonder fosfaatoverschot verplicht om de KringloopWijzer op te stellen. De KringloopWijzer is echter meer dan alleen een verplichting. Het kan u ook voordeel opleveren. Hoe haalt u voordeel uit de KringloopWijzer?

Naast de bedrijfsspecifieke mineralenbenutting, levert de KringloopWijzer kengetallen over bemesting, gewasopbrengsten en voeding. Eigen prestaties kunnen vergeleken worden met referentiewaarden en het gemiddelde van een vergelijkbaar bedrijfstype. Bedrijven die efficiënt omspringen met stikstof en fosfaat, worden daarvoor beloond.

Beloning

In 2015 hebben ongeveer 100 melkveehouders mee gedaan aan de pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot). Het doel van de BEP-pilot is om mogelijk te maken dat veehouders, tot evenwichtsbemesting, op een hoger niveau dan de huidige forfaits mogen bemesten. Gemiddeld hadden de deelnemers over de jaren 2012 tot en met 2014 een fosfaatopbrengst van 102,4 kg per hectare. Op basis van een grasland/bouwland-verhouding van 80/20 zou de gebruiksnorm 2015 bij neutrale bemestingstoestand 84 kg fosfaat zijn. Gemiddeld kwamen de deelnemers dus 18,4 kg hoger uit, wat ze in 2015 konden benutten.

Grijp uw kans in 2016!

Vanaf maandag 25 januari om 10.00 uur kunt u zich aanmelden voor de BEP-pilot 2016. Er kunnen in 2016 150 veehouders deelnemen. Als nieuwe deelnemer moet u de KringloopWijzergegevens van 2013, 2014 en 2015 aanleveren. Op basis van die jaren wordt namelijk de nieuwe gebruiksnorm vastgesteld. Het uiteindelijke doel is dat er na 2017 een systeem bestaat dat fosfaatevenwichtsbemesting mogelijk maakt. Meedoen met de BEP-pilot 2016 kan overigens ook zeer positief uitpakken met betrekking tot de Wet grondgebonden groei melkveehouderij! Aanmelden kan tot 1 februari 2016.

Wanneer u de afgelopen jaren ook al hebt deelgenomen aan de pilot, krijgt u voorrang. U moet zich echter wel opnieuw aanmelden. U hoeft alleen de KringloopWijzergegevens van 2015 in te leveren.

Acties

Reageer snel. Zorg dat uw KringloopWijzer 2015 zo snel mogelijk gereed is. U hebt deze nodig om deel te nemen aan de BEP-pilot. Aanmelden kan van 25 januari tot 1 februari 2016. De pilot kan geen gebruik maken van de KringloopWijzer met gegevens vanuit de Centrale Database. U moet dus zelf uw gegevens aanleveren. Vergeet daarnaast niet om in de maand januari (wanneer nodig) uw percelen te bemonsteren voor fosfaatdifferentiatie (monstername blijft 4 jaar geldig).

Wij helpen u graag met het opstellen van de KringloopWijzer. Tevens kunnen wij u adviseren bij de te nemen stappen, aan de hand van de uitkomsten van de KringloopWijzer. Bent u geïnteresseerd in het deelnemen aan de BEP-pilot? Uw adviseur van acconavm kan u hier meer over vertellen. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier.

TIP: Lees meer over de KringloopWijzer en aanverwante zaken in ons dossier KringloopWijzer!

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht