Kijkt u vooruit met een prognose?

prognose

2019 loopt alweer ten einde. Het duurt dus niet lang meer totdat we de balans op kunnen maken. Voor verschillende bedrijfsaspecten is het zinvol om een prognose op te stellen. Door te optimaliseren kunt u mogelijk geld verdienen of besparen.

Fiscale optimalisatie

Om uw fiscaal resultaat te optimaliseren is het van belang dat u een goed beeld hebt van het te verwachten resultaat over 2019. Op basis van uw administratie kan uw acconavm adviseur tussentijdse cijfers tot en met het derde kwartaal opstellen.

Door vervolgens het te verwachten resultaat over het vierde kwartaal vast te stellen, krijgt u een goede indicatie van de winst over 2019 en de hiermee verwachte belastingclaim. Afhankelijk van het te verwachten resultaat kunt u diverse acties ondernemen.

Hebt u al investeringen gedaan dit jaar? Of, hebt u nog investeringsplannen? Wellicht is het verstandig om deze investeringen nog in 2019 uit te voeren of juist uit te stellen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is afhankelijk van uw totale investeringen. Er geldt een drempelbedrag en een maximaal investeringsbedrag. Daarbinnen is de hoogte van uw investeringsaftrek afhankelijk van de hoogte van uw totale investering. Daarbij komen niet alle investeringen in aanmerking voor de KIA. Om te profiteren van de maximale aftrek, is het belangrijk om uw investeringen goed te plannen.

EIA, MIA, Vamil

Hebt u plannen om te investeren in bedrijfsmiddelen die een gunstig effect hebben op het gebied van milieu of energiebesparing? Dan komt deze investering wellicht in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en/of vrije afschrijving (Vamil). Het bedrijfsmiddel moet dan wel op de milieulijst of de energielijst staan. Rond de jaarwisseling worden de nieuwe investeringslijsten bekend. Vraag uw acconavm adviseur u de regelingen toe te lichten en uit te rekenen welk voordeel ze u kunnen opleveren.

Bent u van plan te investeren in een nieuwe stal voor uw melkkoeien en wilt u daarbij gebruik maken van MIA en Vamil? Dan moet de stal voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. In deze maatlat worden diverse eisen gesteld aan bijvoorbeeld dierwelzijn, diergezondheid en ammoniakreductie. In 2020 zijn de eisen strenger dan in 2019. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om de investeringsverplichtingen al in 2019 aan te gaan, waardoor u aan de eisen van de huidige maatlat moet voldoen.

Fosfaatrechten

De gemiddelde veestapel en de melkproductie per koe bepalen hoeveel fosfaatrechten u nodig hebt. U kunt hier inmiddels al een goede prognose van maken. Krijgen uw kalveren koemelk? Deze melk telt dan mee bij de bepaling van de melkproductie per koe. Houd hier rekening mee, want de NVWA doet dit bij controles ook!

Komt u uit met uw fosfaatrechten? Hebt u er te weinig of te veel? Kopen of verkopen, leasen of verleasen? Dit zijn belangrijke keuzes in deze roerige tijd.

Mest en mestverwerking

Van uw gebruiksnormenberekening kunt u nu ook al een goede prognose maken. Maakt u gebruik van BEX? Dan is de prognose lastiger te maken, omdat u ook een inschatting van het voerverbruik moet maken. U hoeft hierbij echter alleen rekening te houden met het voer dat in 2019 verbruikt wordt. Laat u in januari niet verrassen en maak nu al een goede inschatting. Zeker als u nog mest moet laten verwerken of VVO’s nodig hebt.

Uw acconavm adviseur brengt u graag verder!

Bent u geïnteresseerd in uw tussentijdse cijfers of de toepassing van investeringsaftrek? Hebt u behoefte aan hulp bij uw (duurzame) investeringsplannen of de keuzes betreffende uw fosfaatrechten? Uw acconavm adviseur helpt u graag!

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht