Kalenderjaarregeling voor meewerkende kinderen

Kalenderjaarregeling

Werken uw kinderen (tijdelijk) mee in uw bedrijf tegen een vergoeding? En wilt u deze vergoeding opnemen als arbeidskosten in uw jaarrekening? Dan bent u verplicht hiervan een opgave te doen aan de Belastingdienst. U kunt dan gebruikmaken van de Kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Ontdek of u in aanmerking komt voor de KJ-regeling.

Voordelen van de KJ-regeling

De Kalenderjaarregeling biedt u meerdere voordelen. Met de KJ-regeling:

 • hoeft u slechts één keer per jaar aangifte te doen bij de Belastingdienst en loonheffing af te dragen.
 • hebt u een vereenvoudigde loonadministratie.
 • bent u geen premie voor werknemersverzekering verschuldigd.
 • mag u alle arbeidskosten (dus ook zakgeld, kleding, maaltijden, inwoning, winstaandeel, etc.) van uw kind(eren) in uw onderneming verrekenen met uw winst.

Voorwaarden voor de KJ-regeling

Om in aanmerking te komen voor de Kalenderjaarregeling zijn er een aantal voorwaarden waar u en uw kind(eren) aan moeten voldoen.

 • Uw kind is ten minste 15 jaar oud.
 • Uw kind woont nog thuis en werkt mee in het bedrijf.
 • Het kind behoort tot het huishouden van de ondernemende ouder(s).
 • De familierelatie in de arbeidsrelatie tussen kind en ouder overheerst, met andere woorden: de arbeidsvoorwaarden zijn niet gelijk aan die van de andere werknemers.
 • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Uw kind mag niet mede-ondernemer of mede-eigenaar van uw onderneming zijn.
 • U moet loonheffingskorting toepassen op het werk dat uw kind verricht in uw onderneming. Heeft uw kind ergens anders nog een dienstverband, dan mag daar niet de loonheffingskorting worden toegepast.
 • De specificatie van de verschillende bestanddelen van het loon moeten bij de loonadministratie bewaard worden.
 • Vóór de eerste uitbetaling van het loon neemt u de naam, het adres en het Burgerservicenummer van het meewerkende kind in de administratie op en bewaart u tevens een kopie van het identiteitsbewijs van het kind in uw administratie.

Daarbij komen besloten vennootschappen niet in aanmerking voor de KJ-regeling.

Over de beloning

De beloning die u aan uw kind toekent, moet in verhouding staan tot de inspanning die is verricht. In tegenstelling tot eerdere jaren bestaat er geen bijverdiengrens meer. Dit betekent dat uw kind mag bijverdienen, mits de beloning reëel is. Hoeveel uw kind verdient, heeft geen invloed op uw kinderbijslag en het kindgebonden budget. Voor de studiefinanciering geldt in sommige gevallen wél een bijverdiengrens.

Bijverdiengrens studiefinanciering

Studeert uw kind? Let dan op het volgende.

 • Studeert uw kind aan een hogeschool of universiteit en valt hij/zij onder het leenstelsel? Dan mag uw kind onbeperkt bijverdienen.
 • Uw kind mag niet meer dan 15.828,77 euro (belastbaar loon) bijverdienen als hij/zij:
  • Een beurs, lening of reisproduct voor een mbo-opleiding krijgt;
  • Onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit valt.

Loonbelasting

Let op: u kunt het arbeidsloon van uw kinderen in 2022 onbelast uitkeren tot 742 euro per maand per kind. Verdient uw kind meer, dan moet u wel loonbelasting afdragen. Daarnaast betaalt u altijd 6,75 procent premie zorgverzekeringswet voor uw meewerkende kind.

Melding meewerkende kinderen

Zoals genoemd bent u verplicht de bedragen die u in het afgelopen jaar hebt uitbetaald aan uw meewerkende kinderen door te geven aan de Belastingdienst. De gegevens over 2022 dient u uiterlijk in januari 2023 in. Dit doet u door middel van een eenmalige loonaangifte over het hele jaar 2022. Maak hiervoor gebruik van een apart loonheffingsnummer. Dit nummer kunt u aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’ van de Belastingdienst.

Uitgesloten voor de KJ-regeling?

Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor de KJ-regeling en wilt u toch een vergoeding geven? Dan kunt u uw kind opnemen in de loonadministratie door middel van de reguliere maand/4-weken aangifte. U moet dan vooraf “vrijstelling voor verzekeringsplicht” aanvragen bij de Belastingdienst. Deze manier van verlonen komt grotendeels overeen met de KJ-regeling.

acconavm helpt u graag verder

Draagt u deze aangifte liever over aan de experts van acconavm? Dat kan! Wij staan met raad en daad voor u klaar. Of u nu advies wilt of de opdracht helemaal aan ons overlaat. Vraag uw acconavm adviseur naar de mogelijkheden binnen de Kalenderjaarregeling. Of maak een afspraak bij een kantoor bij u in de buurt. Samen brengen we u en uw onderneming verder. Met focus op de toekomst.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht