Invoering fosfaatrechtenstelsel uitgesteld!

Fosfaatrechtenstelsel

Vandaag is bekend geworden dat de invoering van fosfaatrechten een jaar vooruitgeschoven wordt. Hierdoor treedt het fosfaatrechtenstelsel pas op 1 januari 2018 in werking.

Staatssecretaris Van Dam heeft tot het uitstel besloten in verband met kritiek van de Europese Commissie. De introductie van fosfaatrechten om het fosfaatplafond te bereiken en te borgen, raakt aan de Europese kaders voor staatssteun.

In overleg met de Europese Commissie wordt gezocht naar een oplossing. Dit zal neerkomen op een aanpassing van het wetsvoorstel zodat dit voldoet aan de staatssteunregels. In de praktijk leidt dit tot twee grote aanpassingen van het wetsvoorstel.

  • Uitstel van invoering van het fosfaatrechtenstelsel tot 1 januari 2018.
  • Aanpassing van de criteria Fosfaatbank voor niet overdraagbare rechten.

Uitstel

Op 1 januari 2018 worden fosfaatrechten toegekend. Het is vanaf dan verboden om melkveefosfaat te produceren tenzij u over voldoende fosfaatrechten beschikt. ‘De rechten worden gratis verstrekt en zijn vrij verhandelbaar. De totale hoeveelheid rechten die op 1 januari 2018 wordt toegekend, komt overeen met het fosfaatproductieplafond in de derogatiebeschikking.’ De peildatum van 2 juli 2015 en de forfaitaire excretiewaarden blijven de basis voor de toekenning voor het aantal rechten per melkveebedrijf.

De in het oorspronkelijke wetsvoorstel genoemde generieke korting is nu niet meer nodig. Er wordt bij het bepalen van de totale hoeveelheid uit te geven fosfaatrechten al rekening gehouden met het fosfaatplafond.

Fosfaatbank

Daarnaast worden beperkte criteria beschreven die gelden voor de fosfaatbank. De Europese Commissie heeft aangegeven dat deze criteria, voor de niet overdraagbare rechten, te summier zijn en uitgebreidere beschrijving vragen.

Aanvullende maatregelen

Uitstel van het fosfaatrechtenstelsel beperkt in 2017 de sturing op reductie van de fosfaatproductie. De Europese Commissie stelt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om toch in 2017 al een stap te zetten. ‘De inzet van de Europese Commissie is dat eind 2017 zeker moet worden gesteld dat Nederland weer aan de verplichtingen voldoet.’

Deze wijzigingen in het wetsvoorstel fosfaatrechten betekenen overigens niet dat de Europese Commissie al groen licht geeft voor invoering én ook zekerheid over derogatie ontbreekt. Voortzetting van derogatie na 2017 zal dus moeten blijken uit het effect van de maatregelen in 2017.

De volledige brief van staatssecretaris van Dam leest u op de website van de Tweede Kamer. Op de site van Boerderij leest u een interview met staatssecretaris Van Dam.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht