http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Intensieve veehouderij

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks speciaal voor de sector intensieve veehouderij

Nieuwsbrieven Intensieve veehouderij

Nieuwsbrieven Intensieve veehouderij

Hier vindt u een overzicht met de nieuwsbrieven Intensieve veehouderij.

Mei 2019
Over saneringsregeling varkenshouderij, de werkkostenregeling en bedrijfsovernames
Maart 2019
Over informatieplicht energiebesparing, SDE+, wijzigingen mestbeleid en meer
Oktober 2018
Over Energie-investeringsaftrek, schenken, mestverwerking, handhavingsmarges en meer
April 2018
Over de Gecombineerde Opgave, WOZ, Fipronil, SDE+, investeren en meer
September 2017
Over spuiwater, Regeling Omgevingskwaliteit, energiebesparing, SDE en meer
Juni 2017
Over dierrechten, bedrijfsontwikkeling, voerwinst, btw, bedrijfsoverdracht en meer
Maart 2017
Over liquiditeitsruimte, MDV-stal, mestverwerkingsplicht, POR-regeling, SDE+ en meer
December 2016
Over voerwinst, jonge landbouwers, technisch en financieel resultaat, MDV en meer
September 2016
Over dierrechten, zekerheidsrechten, SDE+, Diergezondheidsfonds, liquiditeit, Prinsjesdag en meer
April 2016
Over mestverwerking, Gecombineerde Opgave, betalingsrechten, pensioen en meer