Intensief

Onze kennis van en passie voor de sector intensief

Intensief

Prognoses maken: tips voor intensieve veehouderijen
prognose intensieve veehouderijen 2019 loopt alweer ten einde. Dit betekent dat u binnenkort de balans op kunt maken. Het is slim om nu alvast prognoses op te stellen, zodat u belasting kunt besparen. Dit jaar nog, of in 2020. Doe uw voordeel met onze tips.

Lees meer
Stoppen of doorgaan? Subsidie voor sanering varkenshouderijen
sanering varkenshouderijen Bent u varkenshouder in het concentratiegebied Oost of Zuid? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ (Srv). Inschrijven hiervoor kan nog tot en met 15 januari 2020. Bij deelname aan de regeling krijgt u als ondernemer een vergoeding voor de waarde van de gebouwen en een vergoeding voor de waarde van de dierrechten. Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV13) – varkens
MDV13 Begin oktober jl. zijn de concepten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)13 gepubliceerd. In deze concepten (MDV13) zijn de eisen op het gebied van ammoniak nogal aangescherpt ten opzichte van de eisen in de MDV12. Stichting Milieukeur (SMK) verlaagt de aangescherpte eisen, naar aanleiding van de inbreng tijdens de hoorzittingen over de MDV13.

Lees meer
Kijkt u vooruit met een prognose?
prognose Het laatste kwartaal van 2019 is aangebroken. Het duurt dus niet lang meer totdat we de balans op kunnen maken. Voor verschillende bedrijfsaspecten is het zinvol om een prognose op te stellen. Door te optimaliseren kunt u mogelijk geld verdienen of besparen.

Lees meer
Let op: nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
btw-nummer eenmanszaken Hebt u een eenmanszaak? Dan verandert uw btw-identificatienummer per 1 januari 2020. We wijzen u graag op enkele belangrijke punten in de communicatie met de Belastingdienst, uw relaties en uw acconavm accountant.

Lees meer
Subsidieregeling SDE+ najaarsronde 2019
SDE+ najaarsronde Van 29 oktober 2019 09.00 uur tot en met 14 november 2019 17.00 uur is de najaarsronde van de subsidieregeling SDE+ geopend. Deze regeling heeft als doel het stimuleren van hernieuwbare energietechnieken. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Lees meer
Openstelling saneringsregeling varkenshouderij bekend
saneringsregeling varkenshouderij Op 11 oktober jl. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de definitieve regeling gepubliceerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De subsidieregeling heeft als doel om de geurhinder in de concentratiegebieden terug te dringen.

Lees meer
Zonnepark en erfpacht
zonnepark en erfpacht Het realiseren van een zonnepark op agrarische gronden kan een aantrekkelijke keuze zijn. Planologisch moet het dan wél zijn toegestaan om op de agrarische gronden zonnepanelen te plaatsen. Indien u geen grondeigenaar maar erfpachter bent, is het ook van belang dat u nagaat of de grondeigenaar akkoord kan gaan met uw voornemen.

Lees meer
Wijzigingen mestwetgeving 2020 – Update
Mestwijzigingen update 2 Onlangs hebben we u geïnformeerd over een aantal aangekondigde wijzigingen in de mestwetgeving voor 2020. We hebben toen ook aangegeven dat de kans op aanpassingen groot is. Mede door de vele reacties is het nu duidelijk dat diverse aangekondigde wijzigingen (nog) niet doorgaan. Daarom geven we u graag een update.

Lees meer
Wijzigingen mestwetgeving 2020
mestwetgeving 2020 We verwachten een flink aantal wijzigingen in de mestwetgeving 2020. Dat blijkt uit de gepubliceerde wetsontwerpen. De wetsvoorstellen hebben behoorlijk wat stof doen opwaaien. De kans op aanpassingen is dan ook groot. Wij vinden het belangrijk u nu al te informeren. De wetswijzigingen mestwetgeving kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Lees meer