Intensief

Onze kennis van en passie voor de sector intensief

Intensief

Wanneer gaat u over tot asbestsanering?
asbestsanering De subsidiepot voor asbestsanering is geheel leeg, zo berichtte de media onlangs. Voor veel ondernemers die nog niet daadwerkelijk gesaneerd hebben, maar wel plannen hebben gemaakt tot sanering is dit een streep door de rekening. Volgens de politieke berichtgeving lijkt het er sterk op, dat er geen nieuw budget beschikbaar komt. Wat betekent dit voor uw strategie?

Lees meer
Subsidie jonge landbouwers 2018: interessant voor u?
jonge landbouwers 2018 Op 3 december aanstaande wordt de POP3-subsidie Jonge landbouwers weer opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Maak in 2018 nog gebruik van het gunstige EIA-tarief
gunstige EIA-tarief Het laatste kwartaal van 2018 is aangebroken. Dit is voor veel ondernemers het moment om winstprognoses op te stellen en te bekijken of het zinvol is om dit boekjaar nog te investeren. Met de aangekondigde tariefswijziging van de Energie Investeringsaftrek (EIA) in 2019 in het vooruitzicht kan het extra interessant zijn om nog dit jaar te investeren.

Lees meer
Beperkte mestafzet brengt mestverwerkingsplicht 2018 in gevaar
beperkte mestafzet Het ziet er naar uit dat in 2018, door tal van oorzaken, fors minder mest is verwerkt dan voorgaande jaren. De afzet van verwerkte mestproducten gaat moeizamer en op last van overheden zijn een aantal verwerkers (tijdelijk) stilgelegd. Gezien deze feiten is het raadzaam om tijdig de balans op te maken wat betreft uw mestverwerkingsplicht 2018.

Lees meer
Subsidieregeling SDE najaarsronde 2018
SDE - najaarsronde 2018 Van 2 oktober 09:00 uur tot en met 8 november 17:00 uur wordt de najaarsronde van de  subsidieregeling SDE+ geopend ter stimulering van productie van duurzame energie. De regeling is bestemd voor bedrijven en non-profitinstellingen.

Lees meer
RVO publiceert handhavingsmarges
handhavingsmarges Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn enkele handhavingsmarges gepubliceerd. Naast een fosfaatcorrectie voor brijgevoerde varkens, komen de benadering van het stikstofgat, de toepassing van een bezinklaag en de analysewaarden in vaste dierlijke mest aan bod.

Lees meer
Zorg voor een juiste perceelregistratie en voorkom boetes
juiste perceelregistratie Elk bedrijf dat als landbouwer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krijgt jaarlijks een uitnodiging van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het invullen van de Gecombineerde Opgave. De hoeveelheid landbouwgrond die u als landbouwer in gebruik hebt, bepaalt de hoeveelheid meststoffen die u mag uitrijden. Wanneer percelen niet correct door de landbouwer worden opgegeven kan dit leiden tot een boete.

Lees meer