Intensief

Onze kennis van en passie voor de sector intensief

Intensief

Welke vakantiekrachten zet u in deze zomer?
vakantiekrachten Iedere zomer is het weer een uitdaging: vakantiekrachten inzetten. Medewerkers gaan op vakantie en voor sommige bedrijven is het de drukste periode van het jaar. Bij het aanstellen van vakantiekrachten is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden met bijbehorende regels en aandachtspunten.

Lees meer
Wetsvoorstel: Het UBO-register in Nederland
UBO-register In Nederland opgerichte entiteiten zijn vanaf januari 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap uitoefenen binnen de organisatie in te schrijven in het UBO-register, aldus het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’.

Lees meer
Concept saneringsregeling varkenshouderij: Overweegt u te stoppen?
saneringsregeling varkenshouderij Op 29 april jl. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de conceptregeling gepubliceerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). De subsidieregeling is bedoeld om de geurhinder in de concentratiegebieden terug te dringen.

Lees meer
Subsidieregeling SDE voorjaarsronde 2019
SDE voorjaarsronde 2019 Van 12 maart 2019 09:00 uur tot en met 4 april 2019 17:00 uur is de voorjaarsronde van de  subsidieregeling SDE+ geopend. De regeling heeft als doel het stimuleren van de productie van duurzame energie.

Lees meer
Informatieplicht energiebesparing
Informatieplicht energiebesparing Update 25 juni 2019 Gebruikt u in uw bedrijf meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Lees meer
Wijzigingen Mestbeleid per 1 januari 2019
wijzigingen mestbeleid Zo aan het begin van 2019 is het goed om een aantal zaken weer eens op een rijtje te zetten: Welke mogelijkheden zijn er voor een vanggewas na mais op zand- en lössgronden? Wanneer mag ik vaste mest en/of drijfmest uitrijden in 2019?

Lees meer
Fiscale aftrek voor waardedaling door omzetting naar natuurgrond?
omzetting naar natuurgrond [Bijgewerkt op 26-04-2019] Agrarische ondernemers kunnen via verschillende subsidieregelingen landbouwgrond omzetten in natuurgrond. Een mooie stimulans, maar de omzetting naar natuurgrond heeft ook een groot nadeel: een flinke waardedaling. In maart 2018 besliste een rechter dat deze waardedaling fiscaal aftrekbaar is. Inmiddels heeft ook het Gerechtshof uitspraak gedaan in een hoger beroep. Lees wat dit voor u betekent.

Lees meer