Intensief

Onze kennis van en passie voor de sector intensief

Intensief

Spookfacturen
Spookfacturen U vermoedt dat u een spookfactuur hebt ontvangen. Spookfacturen zijn valse facturen die vaak niet van echt te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door woorden of logo’s die u van andere facturen herkent. Waar moet u op letten? Ook ten tijde van de coronacrisis circuleren er dubieuze nota’s en spookfacturen. Wees hier alert op.

Lees meer
Wijzigingen 2020 Gecombineerde Opgave en betalingsrechten
2020 Gecombineerde Opgave Wij begrijpen dat, in deze tijden, het indienen van de Gecombineerde Opgave (GO) mogelijk niet bovenaan uw lijstje staat. Voor het indienen van de GO 2020 is om uitstel verzocht bij de Europese Unie vanwege het coronavirus. De uiterste inleverdatum, waarbij geen korting wordt toegepast, is 15 mei 2020. Vooralsnog is het niet bekend of dit uitstel ook daadwerkelijk verleend gaat worden. Wij adviseren u dan ook, met de kennis van dit moment, om tussen alle andere (veld)werkzaamheden door de

Lees meer
Het belang van een juiste WOZ-aanslag
WOZ-aanslag In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u, als eigenaar of gebruiker van onroerend goed, de nieuwe WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Aangezien deze waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, is het van belang om er kritisch naar te kijken.

Lees meer
Let op: nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
btw-nummer eenmanszaken Hebt u een eenmanszaak? Dan is uw btw-identificatienummer per 1 januari 2020 veranderd. Hebt u de noodzakelijke wijzigingen reeds verwerkt? We wijzen u graag op enkele belangrijke punten in de communicatie met de Belastingdienst, uw relaties en uw acconavm accountant.

Lees meer
Werkt uw eHerkenningsmiddel nog?
werkt eHerkenning nog Sinds 1 januari 2015 logt u bij RVO verplicht in met eHerkenning. Het merendeel van de abonnementen heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Het verlengen van uw abonnement is mogelijk tot maximaal een maand nadat het verlopen is.

Lees meer
Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal
bepaling fosfaattoestand In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn is een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand van de bodem vanaf 2021 aangekondigd. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2021 een gecombineerde indicator wordt ingevoerd, voor zowel grasland als bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Lees meer
Subsidie Jonge landbouwers 2019: interessant voor u?
Subsidie jonge landbouwers Tot 7 februari 2020 is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Prognoses maken: tips voor intensieve veehouderijen
prognose intensieve veehouderijen 2019 loopt alweer ten einde. Dit betekent dat u binnenkort de balans op kunt maken. Het is slim om nu alvast prognoses op te stellen, zodat u belasting kunt besparen. Dit jaar nog, of in 2020. Doe uw voordeel met onze tips.

Lees meer
Stoppen of doorgaan? Subsidie voor sanering varkenshouderijen
sanering varkenshouderijen Bent u varkenshouder in het concentratiegebied Oost of Zuid? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ (Srv). Inschrijven hiervoor kan nog tot en met 15 januari 2020. Bij deelname aan de regeling krijgt u als ondernemer een vergoeding voor de waarde van de gebouwen en een vergoeding voor de waarde van de dierrechten. Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer