Intensief

Onze kennis van en passie voor de sector intensief

Intensief

Let op: nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
btw-nummer eenmanszaken Hebt u een eenmanszaak? Dan is uw btw-identificatienummer per 1 januari 2020 veranderd. Hebt u de noodzakelijke wijzigingen reeds verwerkt? We wijzen u graag op enkele belangrijke punten in de communicatie met de Belastingdienst, uw relaties en uw acconavm accountant.

Lees meer
Werkt uw eHerkenningsmiddel nog?
werkt eHerkenning nog Sinds 1 januari 2015 logt u bij RVO verplicht in met eHerkenning. Het merendeel van de abonnementen heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Aangezien u jaarlijks voor 1 februari de aanvullende gegevens moet indienen bij RVO, is het van belang dat u checkt of uw inlog met eHerkenning nog actief is. Het verlengen van uw abonnement is mogelijk tot maximaal een maand nadat het verlopen is.

Lees meer
Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal
bepaling fosfaattoestand In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn is een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand van de bodem vanaf 2021 aangekondigd. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2021 een gecombineerde indicator wordt ingevoerd, voor zowel grasland als bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Lees meer
Subsidie Jonge landbouwers 2019: interessant voor u?
Subsidie jonge landbouwers Tot 7 februari 2020 is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Prognoses maken: tips voor intensieve veehouderijen
prognose intensieve veehouderijen 2019 loopt alweer ten einde. Dit betekent dat u binnenkort de balans op kunt maken. Het is slim om nu alvast prognoses op te stellen, zodat u belasting kunt besparen. Dit jaar nog, of in 2020. Doe uw voordeel met onze tips.

Lees meer
Stoppen of doorgaan? Subsidie voor sanering varkenshouderijen
sanering varkenshouderijen Bent u varkenshouder in het concentratiegebied Oost of Zuid? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’ (Srv). Inschrijven hiervoor kan nog tot en met 15 januari 2020. Bij deelname aan de regeling krijgt u als ondernemer een vergoeding voor de waarde van de gebouwen en een vergoeding voor de waarde van de dierrechten. Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV13) – varkens
MDV13 Begin oktober jl. zijn de concepten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)13 gepubliceerd. In deze concepten (MDV13) zijn de eisen op het gebied van ammoniak nogal aangescherpt ten opzichte van de eisen in de MDV12. Stichting Milieukeur (SMK) verlaagt de aangescherpte eisen, naar aanleiding van de inbreng tijdens de hoorzittingen over de MDV13.

Lees meer
Kijkt u vooruit met een prognose?
prognose 2019 loopt alweer ten einde. Het duurt dus niet lang meer totdat we de balans op kunnen maken. Voor verschillende bedrijfsaspecten is het zinvol om een prognose op te stellen. Door te optimaliseren kunt u mogelijk geld verdienen of besparen.

Lees meer
Subsidieregeling SDE+ najaarsronde 2019
SDE+ najaarsronde Van 29 oktober 2019 09.00 uur tot en met 14 november 2019 17.00 uur is de najaarsronde van de subsidieregeling SDE+ geopend. Deze regeling heeft als doel het stimuleren van hernieuwbare energietechnieken. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Lees meer