Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Update 25 juni 2019
Gebruikt u in uw bedrijf meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Deze energiebesparing geldt dus ook voor een aantal agrarische bedrijven. Voorbeelden van deze energiebesparende maatregelen zijn het isoleren van vloeren en muren, het dichten van lekkages in het ventilatiekanaal en het gebruik van bijvoorbeeld HR-ketels voor het verwarmen.

Onvoldoende meetbaar

De resultaten van de energiebesparingsmaatregelen blijven teveel achter en zijn door de overheid niet goed te controleren. De gestelde doelen voor 2020 uit het Energieakkoord worden niet bereikt omdat deze onvoldoende meetbaar zijn. Hierom heeft de overheid besloten middels een informatieplicht grip te krijgen op het behalen van de gewenste energiebesparing.

Informatieplicht

De informatieplicht wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit en treedt volgens de huidige informatie per 1 juli 2019 in werking. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, vallen onder deze informatieplicht en moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Glastuinbouwbedrijven zijn hiervan uitgezonderd.

Via de ‘Wetchecker energiebesparing’ kunt u toetsen of uw bedrijf een energiebesparingsplicht heeft en of er een informatieplicht geldt.

Melding energiebesparende maatregelen

Bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben, moeten uiterlijk 1 juli 2019 via een digitaal registratiesysteem rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Op basis hiervan kan de overheid controleren of aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan en in hoeverre het Energieakkoord wordt bereikt. Een bedrijf dient elke vier jaar een nieuwe melding te doen.

De naleving van de Energiebesparingsplicht en de informatieplicht wordt gecontroleerd door omgevingsdiensten of gemeenten. Afhankelijk van het handhavingsbeleid wordt bekeken welke maatregelen worden genomen als blijkt dat een bedrijf zich niet houdt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht.

uiterlijk 1 juli indienen via Mijn RVO

Maandag 1 juli dienen de formulieren uiterlijk ingevuld te zijn. Dit kan middels een formulier op de website van www.mijnrvo.nl, hiervoor is een E-herkenningsmiddel noodzakelijk. Wij ondersteunen ondernemers door ze hierin te adviseren en/of het formulier (samen) in te vullen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht