Huur of pacht: wat zijn de verschillen?

huur of pacht

Wat is het verschil tussen huur en pacht? Ontdek wat de verschillen zijn én download de whitepaper om te ontdekken waar u op kunt letten als u agrarische gronden of opstallen in gebruik geeft óf neemt.

Huur of pacht: het verschil

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemers een overeenkomst sluiten die zij ‘huurovereenkomst’ of ‘grondgebruikersverklaring’ noemen, terwijl in werkelijkheid sprake is van een pachtovereenkomst.

Wanneer is sprake van pacht?

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij (de verpachter) een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik verstrekt aan de andere partij (de pachter) voor bedrijfsmatige landbouwdoeleinden, waarbij de pachter een tegenprestatie biedt.

Onder landbouw wordt verstaan (steeds voor zover bedrijfsmatig uitgeoefend): akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij en tuinbouw. Onder tuinbouw valt: fruitteelt, het kweken van bomen, bloemen en bloembollen, de teelt van griendhout en riet en elke andere tak van bodemcultuur met uitzondering van de bosbouw.

Voor de kwalificatie als pacht zijn de inhoud van de door partijen overeengekomen rechten én de inhoud van de overeengekomen verplichtingen beslissend. Het gaat dus niet om de benaming die partijen aan hun rechtsverhouding hebben gegeven. Als partijen rechten en verplichtingen zijn overeengekomen die volgens de wet pacht opleveren, is het pachtrecht van toepassing. Ongeacht of de partijen dit zo bedoeld hebben.

Een voorbeeld

Stel dat u een perceel grond ‘verhuurt’ aan een agrarisch ondernemer en hiervoor een huurovereenkomst hebt getekend. De huurder weigert te vertrekken als u de overeenkomst opzegt. Als blijkt dat het in werkelijkheid gaat om een pachtovereenkomst, dan krijgt de pachter (de ‘huurder’) goede bescherming omdat een reguliere pachtovereenkomst ontstaan kan zijn.

Om deze situatie te voorkomen is het voor grondeigenaren verstandig om een geliberaliseerde pachtovereenkomst af te sluiten. Bent u grondgebruiker, dan wilt u natuurlijk ook geen geschillen met de grondeigenaar. Het is steeds van belang dat partijen heldere afspraken maken met elkaar zodat zij weten waar zij aan toe zijn en een goede zakelijke relatie is geborgd.

Ga het gesprek aan

In sommige gevallen kunnen partijen er samen uitkomen. Al dan niet met ondersteuning van een juridisch adviseur. Onze juristen bemiddelen regelmatig bij conflicten en vraagstukken rondom huur- en pachtrecht. Ook helpen we u met het opstellen van overeenkomsten. Neem voor meer informatie contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt. Of lees meer over juridisch advies.

Whitepaper

In onze whitepaper leggen wij de richtlijnen voor pacht en huur verder uit. Hierbij behandelen we ook de voorwaarde voor bedrijfsmatige exploitatie. Download de whitepaper hieronder kosteloos.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Huur of pacht whitepaper - augustus 2021 - def.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht